Posted in januari 2012

Organdonationer

Med anledning av socialutskottets betänkande 2011/12:SoU9 vad gäller organdonationsfrågor deltog jag i debatten med följande: Anf. 70 FINN BENGTSSON (M): Herr talman! Tio motioner i detta betänkande, varav fem från moderata ledamöter, med väsentligen samma ambitioner har inneburit att utskottet efter hörande av Socialstyrelsen och Statens medicinsk-etiska råd kommit fram till att regeringen bör återkomma … Läs mer

Sköterskor kraftigt underbetalda idag

Extra Östergötland 2012-01-24. På julafton kallades en föräldraledig läkare in med kort varsel för att tjänstgöra på akuten på Universitetssjukhuset i Linköping. Läkaren ersattes enligt gällande avtal, för att han kallades in med kort varsel och med tanke på högtiden. Sjuksköterskorna hade emellertid valt en annan modell för ersättning varför utfallet för dem blev sämre … Läs mer

Äldreomsorgen i fokus

Linköpings Tidning 2012-01-23. Vi moderater är måna om att ta ett samlat grepp om äldrepolitiken. Det handlar inte bara om omsorg utan även om sjukvård och pensioner, säger Finn Bengtsson initiativtagare till äldredagen i Linköping och riksdagsledamot från Östergötland. Se artikeln i Linköpings tidning i bifogad pdf. Äldreomsorgen i fokus – Linköpings tidning

Äldre i fokus när moderater samlas i Linköping

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Moderaterna tar nu ett samlat grepp kring äldrepolitiken och har tillsatt en särskild grupp för detta. På lördagen 21/1 besöker den Linköping för att tillsammans med lokalt, regionalt och nationellt äldrepolitiskt engagerade diskutera hur Sverige blir ett ännu bättre land att åldras i. – Vi moderater är måna om att … Läs mer

En mänsklig sjukförsäkring

Östran 2012-01-19. Leine Johansson (S) skriver 29/12 att vi sätter ideologi framför arbetare och sjuka. Ett förvirrande påstående i och med att vår ideologiska hemvist tar sitt ursprung i just människan och hennes möjligheter att växa. När det gäller sjukförsäkringen handlar det om att se människor som förut gömts undan i ett långvarigt utanförskap. Den … Läs mer

Reformeringen av sjukförsäkringen viktig

NT 2012-01-13. Vi ser det som naturligt att fortsätta utveckla sjukförsäkringen i syfte att på ett tryggt sätt bryta utanförskapet för fler. Det skriver Gunnar Axén (M) och Finn Bengtsson (M), riksdagsledamöter, Östergötland.     Henrik Lund menar i NT den 9 januari att antalet sjukskrivna inte i alla lägen ger en rättvis bild av hur frisk … Läs mer

Sjukförsäkringsreformen finslipas

Södermanlands Nyheter 2012-01-09. För de flesta handlar livet om familjen, om jobbet, om ­skolan och fritiden och förutsatt att man är frisk och mår bra så flyter allt detta på som det ska men så är tyvärr inte alltid fallet. Såväl som att livet kan bjuda på härliga stunder och ögonblick så kan det också … Läs mer

Aktiv politik för jobb är nödvändigt

Corren 2012-01-03. Alliansen satsar 8,1 miljarder för att stärka en allt mer orolig arbetsmarknad under de kommande tre åren, skriver moderaterna Tomas Tobé och Finn Bengtsson.    Europa genomgår nu en mycket allvarlig skuldkris. Många länder har tuffa beslut att fatta. Det handlar om sänkning av pensioner, uppsägningar i skola, vård och omsorg samt sänkta löner. … Läs mer