Posted in februari 2012

Sällsynt diagnos drabbar allt fler

Corren 2012-02-29. Riksförbundet för sällsynta diagnoser belyser i dag den stora grupp människor som är drabbade av sällsynta sjukdomar i landet. I dag, på skottdagen,- inträffar den ”Sällsynta dagen”. En dag som belyser den stora grupp människor som är drabbade av sällsynta sjukdomar i landet. Dagen firas sedan 2008 på initiativ av det svenska Riksförbundet … Läs mer

Arbetslinje kontra bidragslinje

I dagens IP-debatt om ökade ekonomiska inkomstskillnader anförde jag följande: anf.35 Finn Bengtsson (M): Fru talman! Den här interpellationen är en favorit i repris. Jag tycker att det är bra att den här typen av debatter sker i denna kammare. Det blir tydligt vad det kommer att handla om när vi närmar oss valet 2014, … Läs mer

Fokus på sällsynta diagnoser

Fokus på sällsynta diagnoser

Inför den Sällsynta dagen den 29 februari (skottdagen), som belyser den stora grupp människor som är drabbade av sällsynta sjukdomar i landet, har jag medverkat i en intervju i tematidningen ”Sällsynta dagen” som medföljer Dagens Samhälle. Jag tycker det är en viktig fråga och belyser bland annat i en motion till riksdagen behovet av riktade … Läs mer

Undergräv inte hovets oberoende

Undergräv inte hovets oberoende

Corren 2012-02-23. Mediedrevet mot kungen undergräver långsiktigt kungens och monarkins ställning, skriver de moderata riksdagsledamöterna i sin slutreplik till Billy Gustafsson med flera socialdemokrater. Nedan finns vår replik som är publicerad i Corren idag. Jag vill i samband med detta passa på att denna historiska dag också gratulera Kronprinsessan och Prins Daniel till sin nyfödda … Läs mer

Kundlinjen i Linköping uppmärksammas av moderata riksdagsledamöter

På tisdagen besökte de moderata ledamöterna i riksdagens socialförsäkringsutskott Arbetsförmedlingen i Linköping för att ta del av det ESF-projekt (Europeiska socialfonden) man driver tillsammans med Försäkringskassan; Kundlinjen. Målet med Kundlinjen är att bygga upp en effektivare modell för samverkan där fokus ligger på den sjukskrivnes individuella behov.   Personer i sjukförsäkringen ska erbjudas ett individanpassat … Läs mer

Ett vaccin med allvarlig biverkan..

Ett vaccin med allvarlig biverkan..

I Corren 2012-02-20 går att läsa att jag skyller narkolepsi, till föjd av svininfluensavaccinet, på Läkemedelsverket. Nedan följer mitt resonemang i frågan samt artikeln i Corren i bifogad pdf. Förra mandatperioden var Maria Larsson (KD) folkhälsominister och det var då som beslut togs om den nuvarande processen vid WHO uppgraderad pandemi till högsta nivå, att myndigheterna … Läs mer

Kortare handläggningstider av stor vikt vid flyktingmedicinsk service

Moderaternas ledamöter i riskdagens socialförsäkringsutskott besökte på måndagen Flyktingmedicinskt centrum (FMC) i Norrköping. Kortare handläggningstider av stor vikt vid flyktingmedicinsk service Artikel publicerad 2012-02-20 Moderaternas ledamöter i riskdagens socialförsäkringsutskott besökte på måndagen Flyktingmedicinskt centrum (FMC) i Norrköping.  FMC har ett länsövergripande ansvar att till stor del arbeta mot asylsökande med psykosomatiska och sociala problem relaterade … Läs mer

Avsiktliga lögner från S om sjukskrivningarna?

Avsiktliga lögner från S om sjukskrivningarna?

Idagens IP-debatter fick jag bland annat tillfälle att bemöta den desinformation som sprids från S om sjukskrivningarna. Även skattepolitiken var på agendan. Nedan länkas mina inlägg i debatterna samt återges i text. Utrikes födda och jobben: http://www.riksdagen.se/sv/Debatter–beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=GZ10182&doctype=ip#pos=607 anf.25 Finn Bengtsson (M): Fru talman! Låt mig börja med att korrigera min kollega Johnny Munkhammar. När Socialdemokraterna … Läs mer

Tänk långsiktigt för landets pensionärer

Corren 2012-02-09. Vi behöver en större flexibilitet på arbetsmarknaden när man närmar sig pensioneringen. Det anser de moderata ledamöterna i Riksdagens socialförsäkringsutskott. Vi är friskare och lever allt längre. Bara sedan början av 1990-talet har medellivslängden ökat med två år. Redan nu måste vi tänka långsiktigt så att våra barn och barnbarn också får en … Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen – Ge äldre rätten att välja själva

Linköpings Tidning/Kinda-Posten – 2012-02-07. Moderaterna vill införa en äldreomsorg där individen ska stå i centrum. Riksdagsledamoten Finn Bengtsson (M) och äldrenämndens ledamot Anita Jonasson Kroon (M) hoppas på att uppnå det med hjälp av ett valfrihetssystem. Lagen om valfrihetssystem (LOV) togs fram under förra mandatperioden och kommer av den problematik som uppstått och ökat inom … Läs mer