En skattehöjning som manar till eftertanke..

När borgerliga politiker höjer landstingsskatten, som nu i Östergötland, så motverkar detta den borgerliga regeringens viktiga reformer med jobbskatteavdrag i syfte att stimulera till en bättre arbetslinje. Tyvärr medför en sådan skattehöjning också en negativ fördelningspolitisk konsekvens genom att de yrkesgrupper vi särskilt vill stödja med jobbskatteavdragen, de med låga eller medelstora inkomster, drabbas mer än de med höga inkomster. Viktigt att poängtera när vi diskuterar skattehöjningen är att Alliansens skattehöjning på dryga 50-öringen är för redan beslutade infrastrukturella projekt som även de rödgröna varit drivande för. De rödgröna å sin sida vill lägga på ytterligare en 50-öring till ”lyxreformer” som att korta arbetstider och annat, i ett läge där landstingets ekonomi redan är under all kritik. Detta måste tydligt framgå i debatten om skattehöjningar. Även om jag har respekt för det beslut som våra landstingspolitiska kamrater nu kommit fram till med förslag på en skattehöjning för att motverka ett underskott genom gjorda nödvändiga infrastrukturella satsningar på moderniseringar av många av länets stora och små sjukhusinrättningar, så länder ändå skattehöjningen i sig till viss eftertanke som moderat politiker.

 

Varför ska till exempel östgötarna bekosta uppbyggnaden av en rättspsykiatrisk klinik i Vadstena? Är inte detta ett statligt ansvar? En sjukhusinrättning dit i domstol dömda sjuka människor behandlas under interneringsliknande former. Vidare, varför är ansvaret för Universitetssjukhuset i Linköping enbart östgötarnas ansvar? Här bedriver staten utbildning och forskning, de senare något som all önskvärd tydlighet inte går så bra i Sverige av den abrupta nedläggningen av Astrazenecas forskning i Södertälje att döma. Är det dags att låta ansvaren för universitetssjukhusen tydligare än idag övertas av staten, och att kostanden för detta då solidariskt sprids ut över hela svenska folket och inte bara drabbar östgötarna? Ska landstingen ha allt ansvar för kollektivtrafiken i länet? Är inte detta en uppgift bättre lämpad för regionsorganisationen, så att landstinget koncentrerar sina uppgifter på sjukvården som man redan nu har svårt att klara av att få så effektiv som möjligt? Är det verkligen så att landstingens egen skatteuppbördsmöjlighet är den bästa finansiella lösningen för den solidariskt finansierade välfärden, när samtidigt kostnaden för sjukdom ligger på staten – det vill säga genom att sjukförsäkringen omfattande utgifter finansieras därifrån?

Jag är glad att moderaterna i Östergötland ställt sig positiva till de idéer som jag med flera fört farm i olika motioner till förbundsstämmor under senare år där vi ifrågasätter landstingens nuvarande konstruktion och ansvar, särskilt då med den egna skattesatsen som nu alltså påbörjar en resa uppåt även under en borgerlig regim. Detta visar, enligt min mening, att en översyn av landstingens roll som direktbeskattande finansiär av sjukvården, men inte av kostanden för sjukdom – vilket är den helt centrala utgiften för den solidariskt finansierade välfärdspolitiken, snarast bör ses över av alliansregeringen. Förslagsvis görs detta i en bred parlamentarisk utredningen eftersom förslag i denna riktning rimligen kommer att innebära också grundlagsändringar. Men, för en organisation som landstingen, som inte haft någon väsentlig reformation på över ett och ett halvt sekel torde en sådan översyn/utredning vara välmotiverad i ett modernare Sverige. Inte minst mot bakgrund av att den nuvarande landstingsorganisationen bättre tycks gynna skattehöjarpolitiker som, enligt min mening, traditionellt tillhör den rödgröna oppositionen och inte allianspartierna i allmänhet och moderaterna i synnerhet.

/ Finn Bengtsson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s