Posted in mars 2012

Kraftfullt arbete mot brottslighet

NT 2012-03-31. Det är angeläget att komma till rätta med den grova organiserade brottsligheten och de illegala vapnen i såväl Malmö som i övriga landet. Det skriver Andreas Norlén (M) och Finn Bengtsson (M), riksdagsledamöter Östergötland. Dödskjutningar på öppen gata, gängkriminalitet, ett allt större utanförskap, narkotika och insmugglade vapen är bara några av de saker … Läs mer

S svartmålar utan grund

S svartmålar utan grund

Borås Tidning 2012-03-31. S och LO gör gemensam sak i BT 22/3 i en replik till oss. Hur S ska skapa ungdomsjobb, vilket vi frågade om, besvarar man inte. Istället talar man om semester. Faktum är att Josefsson och Andersson inte lyckas presentera ett enda politiskt förslag utan slår sig istället för bröstet om hur … Läs mer

Debatt om bidragsbrottslagen

Igår deltog jag i debatten om bidragsbrottslagen. Våra gemensamt finansierade trygghetssystem ska komma dem som så väl behöver dem till dels. Medborgare som stjäl från dessa begår allvarliga och avskyvärda brott. Nedan följer mitt anförande enligt protokoll. Herr talman! I Sverige värnar vi i bred parlamentarisk enighet våra viktiga välfärdssystem. Bland dessa är beslut och … Läs mer

Våra åtgärder mot fattigdom

2012-03-27 Länstidningen Östersund. De moderata riksdagsledamöterna i Socialförsäkringsutskottet skriver om sina åtgärder för att bekämpa fattigdom. Rädda Barnen la nyligen fram sin årliga rapport Barnfattigdom. Rädda Barnens siffror är från 2009, det vill säga de speglar hur det såg ut mitt under en djup ekonomisk kris med det kraftigaste internationella tillväxtfallet vi upplevt sedan andra … Läs mer

(S)tora i orden men utan politik

2012-03-22 Folkbladet. (S) riksdagsledamöter från Östergötland skriver i en replik till oss (20/3) att vi saknar förslag för att lösa ungdomsarbetslösheten.   Alliansen har halverat arbetsgivaravgifterna för att anställa unga och halverat restaurangmomsen i en bransch som anställer över 30 000 ungdomar – jobb som inte är fina nog enligt S. Vi har infört jobbgarantin … Läs mer

Vi pratar gärna jobb

2012-03-21 Corren. Socialdemokraterna talar om fel jobb istället för fler jobb, anser moderaterna Tomas Tobé och Finn Bengtsson. Svar till Lena Mickko och Johan Andersson Corren 19/3. Debattörerna, skriver i sin replik om hur Socialdemokraterna tar ansvar. Är det skolpolitiken på 1990-talet, som bäddat för ungdomsarbetslösheten, man syftar på eller det faktum att man nu … Läs mer

IP-debatt: Unga vuxnas framtidstro

IP-debatt: Unga vuxnas framtidstro

På tisdagen deltog jag i IP-debatten om unga vuxnas framtidstro. Nedan återges mina inlägg i debatten. anf.43 Finn Bengtsson (M): Fru talman! Jag vill tacka Isak From för en intressant interpellation och statsrådet för ett uttömmande svar som beskriver alla de proaktiva åtgärder som alliansregeringen har gjort under tidigare och aktuell mandatperiod för att komma … Läs mer

IP-debatt om sociala avgifter

På tisdagen hölls en IP-debatt om sociala avgifter. Bland annat pekades seriösa aktörer inom fas 3-verksamheten snarast ut som kommunistledare, vilket jag tycker är mycket förklenande. Jag har besökt ett antal av dessa i mitt hemlän Östergötland och kan nog säga att de är betydligt mer att betrakta som seriösa aktörer för att hjälpa folk … Läs mer

IP-debatt: Inkomstskillnader och demokratin

När man talar om ökade klyftor skulle jag hellre vilja lyfta fram att utanförskapet i Sverige de facto minskar. Nedan följer mina inlägg i debatten. anf.21 Finn Bengtsson (M): Fru talman! Interpellationen är intressant, för den lyfter upp en ideologisk fråga som vi ofta debatterar i den här kammaren. Den förtjänar också att debatteras. När … Läs mer

S-politiken är tydligen densamma

S-politiken är tydligen densamma

2012-03-19 NT. I Sverige riskerar cirka 14 000 ungdomar att förlora jobbet när Socialdemokraterna nu vill fördubbla kostnaderna för arbetsgivare som har unga anställda. Det skriver Moderaterna Gunnar Axén, Finn Bengtsson, Andreas Norlén och Betty Malmborg i ett svar till socialdemokratiska riksdagsledamöterna Johan Löfstrand, Louise Malmström, Billy Gustafsson, Anna-Lena Sörenson och Johan Andersson, NT-debatt Jobben … Läs mer