Finn Bengtsson om EU-vård på Sverigemötet

Alla vill ha vård där de bor. Men möjligheten att korsa en gräns för att få vård kan ibland vara avgörande. Är valfriheten större i Europa än i Sverige? Hur kan Sverige bli vinnare i Europeisk sjukvård? På förmiddagen hölls ett seminarium på Moderaternas Sverigemöte i Örebro om vad cross-border direktivet innebär för patienter, vårdpersonal och landsting/regioner. Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) från Östergötland var en av talarna.

I samma seminarium medverkade också moderaternas EU-parlamentariker Christofer Fjellner tillsammans med M-regionrådet Carl Johan Sonsesson från Skåne och Sjukhusläkarnas ordförande Thomas Zilling.

– Rätten till vård i annat EU-land för svenska medborgare och som bekostas av svenska staten har varit möjlig genom en EU-förordning från 2004, säger Finn Bengtsson. Denna rättighet kommer nu att ytterligare förstärkas och processen för detta att förenklas genom ett nyligen antaget så kallat ”Patienrörlighetsdirektiv” som ska ha implementerats i de enskilda medlemsstaterna nationella lagstiftningar senast den 25 oktober 2013, fortsätter han.

 

– Med tanke på hur lagstiftningsprocessen ser ut i Sverige resonerar jag utifrån följande synpunkter som jag anser att den svenska regeringen bör beakta med hänsyn till det aktuella EU-direktivet om patientrörlighet, kommenterar Finn Bengtsson:

 

1. Den nya svenska lag om ersättning för vårdkostnader som uppkommer vid vård i annat land inom EU/EES som nu måste till, måste tydligt ange villkoren för ersättning av sådan vård, vem som har denna rätt och hur storleken på ersättningen till den som är berättigad ska bestämmas.

2. Det är min absoluta uppfattning att ett förhandsbesked om detta ska kunna lämnas till en som anser sig berättigad av Försäkringskassan, men att själva kostanden som ska ersättas ska komma från det berörda landstinget till den aktuella medborgaren. Det ska inte vara ett krav på att ett sådant förhandsbesked måste inhämtas utan ersättning ska under rätt premisser enligt ovan ändå alltid utgå, men det kan vara att rekommendera att be om ett sådant utlåtande från Försäkringskassan så att den enskilde patienten vet vad hon eller han har att förvänta sig för ersättning i slutänden.

3. Kostnaderna inom EU/ESS som ska ersättas är, förutom hälso- och sjukvård som i Sverige ges inom ramen för det allmänna åtagandet, även läkemedel och medicintekniska produkter motsvarande vad som ersätts för dessa inom respektive förmån inklusive det som ingår i det statliga tandvårdsstödet.

4. Försäkringskassan får alltså ett långtgående ansvar att samordna, informera och besluta för enskilda i alla fall som berör rättighet till ersättning för vårdrelaterade kostnader uppkomna i annat EU-land. Även om den enskildes landsting sedan står för dessa kostnader, så undviks med en ny svensk lag i harmoni med EU-direktivet om patientrörlighet inom gemenskapen att patienten eventuellt riskerar att få en konflikt med sitt landsting i denna typ av frågor på förhand, något som tyvärr annars inte varit helt ovanligt. På så sätt stärks patientens rätt till vård, inte bara i Sverige utan inom hela EU/ESS-området gen den nya lag som måste beslutas av riksdagen senast under nästa vår.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s