Kraftfullt arbete mot brottslighet

NT 2012-03-31. Det är angeläget att komma till rätta med den grova organiserade brottsligheten och de illegala vapnen i såväl Malmö som i övriga landet. Det skriver Andreas Norlén (M) och Finn Bengtsson (M), riksdagsledamöter Östergötland.

Dödskjutningar på öppen gata, gängkriminalitet, ett allt större utanförskap, narkotika och insmugglade vapen är bara några av de saker som numera ofta associeras med Malmö. Efter den senaste tidens dödsskjutningar i Malmö debatterades kriminaliteten i riksdagen, varvid justitieministern presenterade nya initiativ.
Det är angeläget att komma till rätta med den grova organiserade brottsligheten och de illegala vapnen i såväl Malmö som i övriga landet. Kraftfullt, myndighetsövergripande samarbete, skärpt vapenlagstiftning och insatser för unga som riskerar att bli kriminella är viktiga komponenter i detta arbete.
Vårt rättsväsende har i dag bättre förutsättningar än någonsin att bekämpa och hantera den här typen av brott. Sverige har i dag fler poliser än någonsin. Även antalet åklagare och domare är fler och Kriminalvården har fått kraftiga resursförstärkningar. Alliansen har sedan maktskiftet 2006 gjort den största satsningen på rättsväsendet i modern tid.
Redan 2007 drog regeringen igång en bred mobilisering mot grov organiserad brottslighet. 2008 inrättades särskilda aktionsgrupper mot grov organiserad brottslighet. Straffen för de allvarligaste våldsbrotten har skärpts.
Regeringen kommer att ta initiativ till en ny utredning om ytterligare skärpningar av straffen för grova vapenbrott. För att minska införseln av illegala vapen har regeringen givit Rikspolisstyrelsen och Tullverket i uppdrag att gemensamt kartlägga införselns omfattning och att utveckla samarbetet mellan myndigheter och med andra länder.
För att brottsbekämpningen ska lyckas måste vi även angripa brottslighetens rötter. Att bekämpa utanförskapet har därmed brottsförebyggande effekter. Regeringen har också genomfört en stor ungdomssatsning med inte minst ett pilotprojekt med sociala insatsgrupper, bland annat i Linköping.
Kommunerna har ett stort ansvar. Kampen mot utanförskap och kriminalitet måste börja redan i förskolan och det är nödvändigt med nära samarbete mellan bland andra socialtjänst och skola för att stärka de förebyggande insatserna och för att effektivare bekämpa brott. Socialdemokraterna, som sedan årtionden styr i Malmö, har därigenom själva viktiga verktyg för att vända den tråkiga utvecklingen i staden, men de har uppenbarligen inte lyckats.

För att komma till rätta med kriminaliteten krävs många åtgärder. Myndighetssamverkan, att tidigt fånga upp barn som riskerar att hamna i kriminalitet och ett effektivt rättsväsende är några pusselbitar. Det ska inte finnas områden där invånarna är rädda och där rättsväsendet inte har kontrollen. Rättsstatens skydd ska finnas för alla överallt.
ANDREAS NORLÉN (M) riksdagsledamot, Östergötland FINN BENGTSSON (M) riksdagsledamot, Östergötland

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s