Posted in april 2012

Offentlig välfärd ska prioriteras

2012-04-30 Corren. De anställda får inte en lön som motsvarar arbetsinsatsen, skriver de Östgötska riksdagsledamöterna. Alla som jobbar i välfärden ska trivas, kunna påverka sitt arbete och värderas högt. När Moderaterna utvecklar sin välfärdspolitik vill vi därför prioritera arbetsvillkoren för medarbetarna inom välfärden – eftersom kvalitet alltid skapas i mötet med personalen. De som arbetar … Läs mer

Moderata riksdagsledamöter besöker Saab i Linköping

Östergötlands moderata riksdagsledamöter besöker på fredagen 27/4 Saab, affärsområde Aeronautics, för information och diskussion kring försvarsindustri och vapenexport. Med utgångspunkt i detta besöker riksdagsledamöterna Finn Bengtsson, Andreas Norlén, Gunnar Axén och Betty Malmberg samt Tommy Ählström, 1:e vice förbundsordförande för Moderaterna i Östergötland, Saab Aeronautics.   Besöket kan också ge underlag inför möten med nya … Läs mer

En förstärkning av den nationella läkemedelsstrategin

Idag anförde jag min motion till riksdagen gällande förbättringar av den nationella läkemedelsstrategin. Läs gärna mitt anförande som noterat i riksdagens protokoll enligt nedan:   Fru talman! För 30 år sedan hade vi en icke-reglerad, icke-monopolistisk apoteksmarknad. Det var av beredskapsskäl efter världskrigen som man valde att monopolisera apoteksmarknaden, ett skäl som knappast är giltigt … Läs mer

De stora frågorna sedan apoteksreformen

De stora frågorna sedan apoteksreformen

Linköpings Tidning 2012-04-17. Igår besökte Finn Bengtsson (M), riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Apoteket Kronan på Repslagaregatan för att se hur apotekverksamheten fungerat sedan omregleringen av apoteksmarknaden. Den stora frågan gällde generikaläkemedel.   – Det mesta har utfallit som vi hoppats, säger Finn Bengtsson gällande apoteksreformen. Vi har många fler apotek och längre öppettider. Men … Läs mer

Politiker var i Gusum för att lyssna och lära

Norrköpings Tidningar 2012-04-17. Ett 70-tal personer hade under måndagskvällen kommit till Gusums Folkets hus för att dryfta frågor kring asylboendet på orten. Arrangör var Moderaterna Anna Nilsson samt den moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson, som inledningsvis gav en förhållandevis utförlig information om svensk migrationspolitik. Läs reportaget från mötet av Bo Cederqvist (NT) i sin helhet som … Läs mer

Slå vakt om försvarsindustrin

Slå vakt om försvarsindustrin

Corren 2012-04-14. Försvarsindustrin ger tusentals arbetstillfällen i Linköping och Sverige som bidrar till vår gemensamma välfärd. Ett exportstopp av försvarsmaterial som Miljöpartiet förespråkar är inget annat än en oansvarig populism, anser de östgötska moderata riksdagsledamöterna. Handeln med andra länder är för ett litet exportberoende land som Sverige livsviktigt för jobben, väl-färden och välståndet. En viktig … Läs mer

Försvarsmaterialexport i ett bredare perspektiv

Linköpings Tidning 2012-04-07. I TV-programmet Agenda försökte Peter Eriksson berätta hur Miljöpartiet ogillar export av svenskt försvarsmateriel. Däremot undvek han den direkta frågan om detta får konsekvenser för samarbetet med socialdemokraterna. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt har sagt att han inte medverkar i en rödgrön regering som bygger ny kärnkraft. Lika tydlig vill uppenbarligen inte MP vara … Läs mer