Gör det mer lönsamt att arbeta

Linköpings Tidning/Kindaposten 2012-05-16. Det är tydligt att jobbskatteavdraget leder till fler jobb och minskar utanförskapet. Det visar den utvärdering av jobbskatteavdragets effekter som Finansdepartementet genomfört och som presenterades i samband med den ekonomiska vårpropositionen. Frågan är varför Socialdemokraterna fortsätter att motsätta sig skattesänkningar för vanligt folk som ger jobb?

Antalet personer i arbetskraften har sedan jobbskatteavdraget infördes 2007 ökat med drygt 100 000 fler än vad som kunde förväntas i förhållande till konjunkturen och befolkningsmässiga skäl. Detsamma gäller för sysselsättningen som har ökat starkt mellan 2007 och 2011 jämfört med andra länder. En del av detta kan förklaras med de andra viktiga reformer som regeringen har gjort, men den tydliga ökningen och omfattande uppgången visar även på jobbskatteavdragets positiva effekter.
Jobbskatteavdraget har medfört att lön efter skatt har ökat med 1 000 kr i månaden för i princip alla heltidsarbetande. För 75 procent har ökningar varit över 1 500 kr i månaden. Det här medför att breda löntagargrupper som sjuksköterskor, metallarbetare och lärare i praktiken fått en extra månadslön per år tack vare jobbskatteavdraget. Det är dessutom extra generöst för dem som är över 65 år vilket gör det mer lönsamt för denna grupp att stanna kvar längre i arbetslivet.
Utvärderingen visar dessutom att det är tydligt att ett utökat jobbskatteavdraget kommer leda till minska arbetslöshet och ökad sysselsättning. Fortfarande finns det många grupper som har ett alltför lågt arbetskraftsdeltagande, framförallt unga och personer med utländsk härkomst. Ett femte steg i jobbskatteavdraget kommer att göra det ännu enklare för personer att lämna utanförskapet och ta steget till egen försörjning.
I tider av ekonomisk kris är det de med svagast förankring som är mest sårbara. Trösklarna måste därför sänkas ytterligare för dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Genom att konstruera jobbskatteavdraget så att de med lägst inkomst får störst procentuell ökning så sänks trösklarna mest för dem som är i allra störst behov av att komma in på arbetsmarknaden.
Frågan är varför Socialdemokraterna säger nej till fler jobbskatteavdrag trots att dess jobbskapande effekter är så tydliga. Att säga nej till fler jobbskatteavdrag är att säga nej till fler jobb och minskat utanförskap.
Moderaterna vill, när det ekonomiska utrymmet tillåter, gå vidare och förstärka jobbskatteavdraget ytterligare. Vi vill fortsätta vårt arbete med att göra det mer lönsamt att arbeta. Endast så kan vi bygga ett Sverige som håller ihop och där välfärden tryggas för alla.

Finn Bengtsson, Riksdagsledamot (M), Östergötlands län

Lars Beckman, Riksdagsledamot (M) i Skatteutskottet

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s