Posted in juni 2012

Riksdagsledamot Bengtsson (M) på Fas 3- och sjukförsäkringsturné i Umeå 27-28/6

Den internationella finanskrisen har inte lämnat något land oberört och även Sverige har påverkats. Här har den svenska arbetsmarknaden försvagats men Sverige har ändå klarat sig relativt väl ur krisens spår. Under denna tid har långtidsarbetslösa varit utsatta. För att dämpa krisen effekter på sysselsättning och arbetslöshet genomförde alliansregeringen kraftfulla förstärkningar av arbetsmarknadspolitiken. En viktig … Läs mer

Sänkt restaurangmoms ger effekt

En alldeles för dyr reform och få nya jobb, det anser riksdagsledamot Johan Andersson (S) om den sänkta restaurangmomsen. Sänkningen infördes i januari men har redan nu skapat en hel del jobb och bland de restauranger som inte har nyanställt har många istället kunnat behålla sina anställda trots den tuffa ekonomiska krisen. Enligt Sveriges Radio … Läs mer

Pensionsfrågan angår oss alla – dagens Norbottens kuriren

De senaste månaderna har det framförts kritik mot pensionssystemet. Skräckscenarier med låga framtida pensioner har målats upp. Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att det svenska pensionssystemet är robust och långsiktigt hållbart, och att många länder avundas oss för detta. Det är därför positivt att vi redan i dag börjar diskutera framtidens utmaningar … Läs mer

Finn Bengtsson (M) och Lars-Arne Staxäng (M) träffar företagare i Lysekil

Lysekil är bland de kommuner i Sverige som tappat mest i senaste företagsklimatrankingen – vad behöver göras för att förbättra företagsklimatet i kommunen?   Moderata riksdagsledamöterna Lars-Arne Staxäng från Brastad och Finn Bengtsson från Linköping samtalar om företagsklimatet i Lysekil med lokala företagare. – Dessvärre har Lysekil tappat 75 platser till plats 265 av 290 … Läs mer

Alla måste ges en chans

Alla måste ges en chans

Corren 2012-06-02. Det centrala är att ge stöd och hjälp så att alla kan finna en plats på arbetsmarknaden efter de egna förutsättningarna. Alla som vill och kan arbeta i Sverige ska kunna göra det. Det är moderaten Finn Bengtssons grundsyn i frågan om arbetslinjen. En av arbetslinjens grundpelare är en inkluderande arbetsmarknad. På senare … Läs mer