Alla måste ges en chans

Corren 2012-06-02. Det centrala är att ge stöd och hjälp så att alla kan finna en plats på arbetsmarknaden efter de egna förutsättningarna. Alla som vill och kan arbeta i Sverige ska kunna göra det. Det är moderaten Finn Bengtssons grundsyn i frågan om arbetslinjen.

En av arbetslinjens grundpelare är en inkluderande arbetsmarknad. På senare tid har debatten mest handlat om att underlätta för unga och utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Det är naturligt då dessa utgör mer än hälften av arbetslösheten i Sverige. Men när vi moderater går ut på gator och torg för att lyssna på och tala med väljarna vill jag understryka att arbetslinjen är för alla. Personer med funktionsnedsättning ska också få plats på den svenska arbetsmarknaden. Alla som vill och kan arbeta i Sverige ska kunna göra det.

Det är ingen hemlighet att Sverige tillsammans med övriga länder i EU står inför stora utmaningar den närmsta tiden. Skuldkrisen som råder på många ställen i Europa påverkar också arbetsmarknaden i ett litet exportberoende land som Sverige och städer som Linköping. Trots stabila statsfinanser gör skärpta ekonomiska förhållanden att de som står längst från arbetsmarknaden får ett extra stort behov av stöd. Alliansregeringen måste därför göra ytterligare insatser för att underlätta så att alla ska kunna finna en plats på arbetsmarknaden.

När vi pratar om trösklar till arbetsmarknaden talar vi ofta i termer av skatter och regler. Men en viktig del i arbetet mot full delaktighet i samhället handlar om att vända negativa attityder, förutfattade meningar och okunskap. I Sverige finns cirka 270 sociala företag som här går i framkant och sticker hål på myter om psykisk och fysisk ohälsa och lämnar på så sätt positiva avtryck i övriga delar av samhället. En roll som är mycket viktig eftersom dessa osynliga barriärer utgör en svår tröskel och ofta hindrar exempelvis funktionsnedsatta in i arbetslivet.

Alliansregeringen har genomfört en rad reformer för att underlätta för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att komma i arbete. Fördubblat stöd för arbetsplatsanpassning, bättre matchning och nystartsjobb är några exempel. Dessutom arbetar regeringen hårt för att ta tillvara på förslagen i utredningen ”Sänkta trösklar, högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet” (SOU 2012:31). Målet är att personer med funktionsnedsättning också ges möjlighet på den svenska arbetsmarknaden.

Vi vill att alla som kan jobba ska jobba efter förmåga, oavsett bakgrund. Sociala företag och arbetskooperativ spelar här en mycket viktig roll. Det är centralt att ge stöd och hjälp så att alla kan finna en plats på arbetsmarknaden efter de egna förutsättningarna så att arbetslinjen kan gagna alla.

FINN BENGTSSON, RIKSDAGSLEDAMOT (M) ÖSTERGÖTLAND
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s