Posted in juli 2012

Rätt till vård för papperslösa

Corren 2012-07-28 och NT 2012-08-18. För nästan exakt ett år sedan presenterade Alliansregeringen och miljöpartiet en överenskommelse inom ramen för migrationspolitiken. Denna innehöll övergripande principer samt ett antal frågor som skulle lösas under innevarande mandatperiod. Sedan dess har ett omfattande arbete förts för att utveckla migrationspolitiken och vi är nu glada över att regeringen tillsammans … Läs mer

Är Jantelagen död? – Sommardebatt i P1 med Finn Bengtsson

Jantelagen diskuteras ofta i framför allt Sverige och gör det nu även i Sveriges Radio P1. Riksdagsledamot Finn Bengtssons (M) namn syns ofta i samband med detta ämne då Bengtsson har skrivit motioner i detta ämne: Motion 2010/11:A413 Jantelagen och diskriminering Motion 2011/12:A354 Kränkande särbehandling i arbetslivet Klicka här för att lyssna på sommardebatten i P1 … Läs mer

Försäkringskassan i Halmstad besöktes av riksdagsledamöterna Bengtsson (M) och Svensson (M) – Hallands Nyheter

Under förmiddagen den 11 juni besökte Finn Bengtsson (M) och Michael Svensson (M) Försäkringskassan i Halmstad för samtal om Alliansesn reform av sjukförsäkringen. Under år 2006 var 200 000 personer långtidssjukskrivna och 550 000 personer hade sjukersättning (tidigare förtidspension). Många hade gått sjukskrivna i flera år utan kontakt med Försäkringskassan. Detta trots att Sverige var … Läs mer

Riksdagsledamöter Svensson (M) och Bengtsson (M) diskuterar sjukförsäkring och jobb i Halmstad

Den internationella finanskrisen har inte lämnat något land oberört och även Sverige har påverkats. Här har den svenska arbetsmarknaden försvagats men Sverige har ändå klarat sig relativt väl ur krisens spår. Under denna tid har långtidsarbetslösa varit utsatta. En grupp som ofta består av funktionshindrade, sjuka och/eller äldre personer. För att dämpa krisen effekter på … Läs mer