Posted in september 2012

Finn Bengtsson ställer frågor om sjukförsäkringen till socialförsäkringsminister Kristersson

Finn Bengtsson ställer frågor om sjukförsäkringen till socialförsäkringsminister Kristersson

Riksdagen 2012-09-27 Sjukförsäkringsreformen Anf. 62 FINN BENGTSSON (M): Herr talman! Dagens DN Debatt handlar glädjande nog om socialpolitik. Där skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att han är övertygad om att sjukförsäkringsreformen, som genomfördes 2008, var både viktig och riktig. Han får onekligen stöd av de siffror som nyligen har levererats av Försäkringskassan. Det visar sig att … Läs mer

Bengtsson (M), Nilsson (M) och Bergqvist (M) besökte Migrationsverket i Norrköping för samtal kring oroligheterna i Gusum

Moderata företrädare på riks- och kommunal nivå i samtal med Migrationsverket om oroligheterna i Gusum Under en tid har man kunnat läsa om otroligheter kring asylboendet i Gusum. Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) besökte därför Migrationsverket i Norrköping tillsammans med både oppositionsråd Fredrik Bergqvist (M) samt Anna Nilsson (M) från Valdermarsviks kommun. – Vi måste se … Läs mer

Dubbelspåret är en viktig satsning

Dubbelspåret är en viktig satsning

Corren 2012.09.18 Det är inte utan att vi östgötska riksdagsledamöter i Alliansen är glada och stolta för att Ostlänken äntligen fått ”Klart spår”. Vi är många, från alla partier, som har kämpat för detta under många år men till skillnad från oppositionen har vi alliansledamöter också fått gehör från vår regering och dessutom kunnat leverera. … Läs mer

Vimmerby Tidning 2012-09-15 och Linköpings Tidning/Kinda-Posten 2012-09-17 En lagändring som gör att förare som kör med dubbade vinterdäck ska tvingas betala straffavgift diskuteras. Motiveringen är att användandet av dubbdäck ska minska och därmed också de höga partikelhalterna i Stockholm. Förespråkarna menar att avgifterna är att föredra framför ett totalförbud, och de vill vidare införa flera … Läs mer

De allra flesta är ute på arbetsmarknaden

De allra flesta är ute på arbetsmarknaden

Landskrona Posten 2012-09-11 Svar till signaturen ”en kraftigt missnöjd billesholmare” och rubriken ”Omänsklig behandling av svårt sjuka”, 31/8. När alliansen förändrade sjukförsäkringen och införde rehabiliteringskedjan genomfördes den största satsning som gjorts på rehabilitering i modern tid. Nu har vi en sjukförsäkring som genom tidiga insatser, behandling och samverkan, bidrar till att sjukskrivna kan gå tillbaka till … Läs mer

Taiwans ambassadör besöker Linköping

Taiwans ambassadör besöker Linköping

Under måndagen den 10 september gav tidigare Statssekreteraren på Taiwans Utrikesdepartement, Thomas T. S. Cheng, och som nu har ambassadörsstatus i Sverige, en lunchföreläsning om Taiwans och Sveriges relationer på Rotaryklubben Västanstång i Linköping. Cheng bjöds in av Rotaryklubben på initiativ av Finn Bengtsson (M), som har gjort ett studiebesök i Taiwan under 2011 och imponerats av … Läs mer

Andersson (S) vill tillbaka till hög sjukfrånvaro

Andersson (S) vill tillbaka till hög sjukfrånvaro

Johan Andersson (S) vill ha ett mer sammanhållet samhälle, där alla delar på riskerna och tecknar sociala försäkringar tillsammans. För att nå detta önskar Andersson (S) höja taket i sjukförsäkringen men lämnar ingen vidare beskrivning av hur mycket detta skulle kosta eller vilken grupp som skulle gynnas mest av en sådan höjning. En genomläsning av … Läs mer

Finn Bengtsson (M) och Marie Morell (M) i paneldebatt om sällsynta diagnoser

Finn Bengtsson (M) och Marie Morell (M) i paneldebatt om sällsynta diagnoser

Riksdagsledamot Bengtsson (M) och landstingsråd Morell (M) i paneldebatt om sällsynta diagnoser Den 3 september arrangerar Riksförbundet Sällsynta diagnoser ett seminarium för information och diskussion om sällsynta diagnoser. Ett område som behöver lyftas och diskuteras för att öka kunskapen om sällsynta diagnoser, både inom sjukvården men även bland allmänheten. Sällsynta diagnoser är vanligare än man … Läs mer

Rättsäkerhet för alla bättre än godtyckliga kommissioner

Rättsäkerhet för alla bättre än godtyckliga kommissioner

SvD Brännpunkt 2012-09-01 Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) (Brännpunkt 30/8) upprörs över vårt förslag att inrätta en oberoende resningsdomstol som kan hantera alla fall av eventuellt felaktiga domar. En annan möjlighet, som vi lyfter fram, är att inrätta ett organ som ges uppgiften att rutinmässigt granska varje ärende där det beviljas resning, för att se … Läs mer