Finn Bengtsson ställer frågor om sjukförsäkringen till socialförsäkringsminister Kristersson

Riksdagen 2012-09-27

Sjukförsäkringsreformen

Anf. 62 FINN BENGTSSON (M):

Herr talman! Dagens DN Debatt handlar glädjande nog om socialpolitik. Där skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att han är övertygad om att sjukförsäkringsreformen, som genomfördes 2008, var både viktig och riktig.
Han får onekligen stöd av de siffror som nyligen har levererats av Försäkringskassan. Det visar sig att av dem som för två och ett halvt år sedan lämnade sjukförsäkringen, 14 200 personer, är hälften kvar utanför sjukförsäkringen. Ännu mer glädjande är förstås siffrorna som visar att det av dem är 25 procent som på något sätt har ett arbete.
Samtidigt har det rests farhågor om att det ska kunna bli en rundgång i systemet, att de som har lämnat men återvänder återigen kommer tillbaka utanför sjukförsäkringen och sedan kanske återvänder.
Jag undrar om ministern skulle vilja kommentera frågeställningen om en rundgång i systemet. Är det gynnsamt, eller är det ogynnsamt?

Anf. 63 Statsrådet ULF KRISTERSSON (M):

Herr talman! Jag tror att reformer av det slag vi nu talar om, alltså ganska stora, i det här fallet en stor socialförsäkrings- och sjukförsäkringsreform, måste vila både på värderingar, på övertygelse, och på hårda fakta. Båda är lika viktiga. Det tycker jag att vi ibland underskattar.
Ibland stoltserar vi med våra fina värderingar men har väldigt tunt på fötterna när det gäller vilka resultat vi uppnår. Ibland blir det bara sifferexercerande, och vi glömmer bort att det är människor av kött och blod som finns bakom allt det vi försöker åstadkomma.
Jag har många gånger här i kammaren försökt beskriva varför man ska göra allt detta. Nu tycker jag att det är läge att titta på vad som har hänt fyra år senare. Det har gått fyra år sedan 2008. Vi vet i dag mycket mer. Vi har gjort en del justeringar. Vi har förändrat några saker. Vi har i dag domstolsbeslut, och vi har normering som vi inte hade då.
Då ser vi att rundgången är ett mycket mindre problem än vad många människor fruktade för några år sedan.

Anf. 64 FINN BENGTSSON (M):

Herr talman! Tack för svaret, ministern! Jag tycker också att det här har varit en stor framgång. Men man kan samtidigt fundera på något.
Nu är hälften så många sjukskrivna, och de är det hälften så länge. Vi har jämförbara siffror i förhållande till övriga Europa. Dessutom är det rätt många, det vill säga nästan 3 500, som har kommit i arbete som annars hade blivit förtidspensionärer. Då måste vi vara nöjda med den här reformen.
Men då undrar man: Hur tänker sig socialförsäkringsministern framtiden? Har vi några nya utmaningar? Det antyds i DN Debatt-artikeln att man bekymrar sig för unga med psykisk ohälsa och för att kvinnor är mer sjukskrivna än män. Även när det gäller barnfamiljer med långtidssjukskrivna kan det vara problem som man måste attackera.
Min fråga till socialförsäkringsministern är: Finns det tankar på hur man ska gå vidare med att utveckla socialförsäkringssystemet?

Anf. 65 Statsrådet ULF KRISTERSSON (M):

Herr talman! Man ska komma ihåg att det är två saker som är viktiga.
Det ena är att det har varit en tuff resa för många. Det tror jag att man ska understryka varje gång vi pratar om detta. Det är många människor som har tvingats ställa om på ett ganska rejält sätt. De kan visserligen arbeta eller komma vidare, men det är i en helt annan bransch och ett helt annat område än de en gång utbildade sig för. Livet tar en ny vändning som är ganska tuff att vara med om.
Det andra är att socialförsäkring och sjukförsäkring inte längre är en återvändsgränd. Det är en viktig sak, att det finns en väg tillbaka också för den som varit borta länge. Dem vi nämnde i den här artikeln har i snitt varit borta i elva år. Likväl finns det en väg tillbaka. Den tar flera år, men den finns där.
I fråga om framtiden tycker jag att det här avslöjar sådant som vi bör titta mer på. Jag tänker på kvinnors sjukskrivningsmönster i relation till männens. I dag uppmärksammar vi att arbetsskadeförsäkringen tenderar att systematiskt missgynna kvinnor. På samma sätt tenderar man i den vanliga sjukskrivningen att sjukskriva kvinnor mer än män. Det är en allvarlig sak.
När det gäller unga människor som riskerar förtidspension – det har vi också aviserat – har vi en stor utmaning framför oss.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s