Posted in november 2012

Fler fortsätter att arbeta

Fler fortsätter att arbeta

NT 2012-11-14 Det är centralt att alltid arbeta för att ge fler människor möjlighet till en arbetsgemenskap. Detta bör också omfatta alla – även de som är över 65 år. Därför har alliansregeringen infört ett antal reformer som ska uppmuntra alla, som kan, vill och orkar, att stanna längre i arbetslivet. Utvärderingar visar nu att … Läs mer

Bengtsson (M) träffar Anna-Karin Johansson i Linköping för samtal om sjukersättningssystemet

Bengtsson (M) träffar Anna-Karin Johansson i Linköping för samtal om sjukersättningssystemet

Klicka på länken nedan för att se reportage om mötet på corren.se: http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/artikel.aspx?articleId=6217622 Klicka på länken nedan för att läsa om mötet i Corren från den 13 november: Politiker agerar efter brevet till riksdagen – Corren 2012-11-13 I länkarna nedan finns tidigare artiklar i Corren om detta ämne: Hon förlorar på att arbeta – Corren … Läs mer

Mera bidrag om S tar över

Mera bidrag om S tar över

Folkbladet 2012-11-12. Billy Gustafsson (S) och Louise Malmström (S) kritiserar (31/10) Alliansregeringen för att vara slösaktiga och inte investera rätt. Gustafsson (S) och Malmström (S) har då kanske missat att det just är Alliansregeringens ansvarsfulla och långsiktiga politik som har gjort att Sverige har klarat sig relativt väl ur den ekonomiska krisen, medan andra länder … Läs mer

Fakta om pension

Folkbladet 2012-11-08 Sven Bergqvist tar (16/10) upp det svenska pensionssystemet och menar att skattesänkningarna för landets pensionärer är för låga. Bergqvist tar även upp den tidigare överföringen av 258 miljarder kronor från ålderspensionssystemet men missar här, som så många före honom, ett par viktiga punkter. Dessa måste nu förtydligas. Vad gäller överföringen av pengar från … Läs mer

Tandläkartidningen lyfter Cederfelts och Bengtssons motion

Tandläkartidningen lyfter Cederfelts och Bengtssons motion

Det finns ett flertal medicinska diagnoser som medför påverkan på tandstatusen liksom det finns tillstånd där tandstatusen påverkar övriga hälsobefinnandet. I dag omfattar tandvårdsbehandling som ett led i sjukvårdsbehandling 14 grupper. Självklart kan det finnas anledning att revidera vilka sjukvårdsgrupper som skall inkluderas. För de 14 diagnosgrupperna finns det i sin tur regler för när, … Läs mer

Blocköverskridande samtal om asylpolitik i Mjölby

Blocköverskridande samtal om asylpolitik i Mjölby

Mohammad Rahbarzare flydde till Sverige för nio år sedan och sökte politisk asyl. I väntan på uppehållstillstånd ville Mohammad försörja sig själv och startade därför ett eget företag, något som inte är tillåtet enligt utlänningslagen och därför polisanmäldes Mohammad av Migrationsverket.  Riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M) och Johan Andersson (S) träffade, tillsammans med kommunpolitikerna Carina Jönsson … Läs mer