Posted in december 2012

Alliansen sänker skatten för alla i ett rättvist system

Alliansen sänker skatten för alla i ett rättvist system

Östgöta Correspondenten 2012-12-31 En felaktighet blir inte rätt för att den sägs om igen. Nej, jobbskatteavdraget gynnar både arbetande och de som har arbetat. Dagens pensioner betalas av dem som arbetar idag. Dagens pensionärer betalade pension till förra generationens pensionärer. Vi som arbetar idag kommer att få våra pensioner betalade av våra barn när de … Läs mer

Varför säger V och S nej till jobb?

Varför säger V och S nej till jobb?

Folkbladet 2012-12-19 RUT-avdraget är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för fler jobb i den växande tjänstesektorn. Det är en reform för ökad sysselsättning och ett minskat utanförskap. Tyvärr är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i olika grad motståndare till den brett uppskattade skattereformen. Trots att RUT-avdraget genererar fler jobb och minskar utanförskapet markerar … Läs mer

Alliansen sänker skatten på pension för fjärde gången

Alliansen sänker skatten på pension för fjärde gången

Södermanlands Nyheter 2012-12-19 På debatt- och insändarsidorna målas det alltför ofta upp bilder av det svenska pensionssystemet som inte riktigt stämmer med verkligheten, så även i Margaretha Bergs och Mayvor Lundbergs insändare den 3 december. Detta skapar onödig oro och det är därför viktigt att reda ut hur systemet faktiskt fungerar. Sverige har idag ett … Läs mer

Finn Bengtsson på Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering

Finn Bengtsson på Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering

Före valet 2006 hade Sverige en av världens mest sjukfrånvarande befolkning samtidigt som vi hade en av världens friskaste. Alltför många förtidspensionerades och kunde gå sjukskrivna i åratal utan en enda kontakt med Försäkringskassan. En farlig utveckling för både den enskilda individen men också för samhället. Tack vare Alliansregeringens översyn av sjukförsäkringssystemet och sjukförsäkringsreformen lämnas … Läs mer

Finn Bengtsson debatterar om sjukförsäkringen i sveriges riksdag

Finn Bengtsson debatterar om sjukförsäkringen i sveriges riksdag

Sveriges Riksdag 2012-12-12 Finn Bengtsson: Oppositionen har nu låtit sig förfasas samfällt av den ytterst viktiga sjukförsäkringsreform som genomfördes under 2008 med tydlig verkan från år 2010. Ledartröjan för att beskriva denna dystopi har föga förvånande tagits på av Vänsterns representant Wiwi-Anne Johansson i föregående inlägg. Sjukförsäkringsreformen har följts upp noga från starten och löpande … Läs mer