Klara besked behövs i bullerfrågan

Östgöta Correspondenten 2013-02-18

Idag besöker vi Linköping för samtal om hur motstridiga myndighetsbeslut kopplade till buller riskerar att slå direkt mot framväxten av nya jobb och bostadsbyggande. Vår utgångspunkt är tydlig: Det är nu hög tid att det tas fram enhetliga riktlinjer som förenklar för företag och samtidigt underlättar för fler bostäder. En stad som växer måste klara båda utmaningarna och vi måste ha nationella regler som fungerar.

Att städer bullrar är självklart. Vi ska heller inte underskatta det faktum att buller kan orsaka allvarliga miljö- och hälsoproblem. Samtidigt finns det idag, med modern byggteknik, möjligheter att genom bland annat rätt val av fönster och tysta sidor för balkong och fönsteröppning bygga bort störande moment. Det är således fullt möjligt att hitta lösningar som ger utrymme för företag att bedriva sin verksamhet fullt ut, samtidigt som städer ges möjlighet att växa. Problemet har istället handlat om frånvaron av samlad vägledning från myndigheternas sida.

Det här är en viktig fråga som i grunden handlar om tillväxt och nya jobb. Företag som bedriver verksamhet där buller är vanligt förekommande och nya byggprojekt måste gå hand i hand. För att nå dit krävs det att vi kommer bort från de märkliga turer som uppstår när två olika myndigheter, i det här fallet Boverket och Naturvårdsverket, gör helt olika bedömningar i samma fråga.

I Linköpings fall handlar det om bullret från Gripenplan. När ett plan startar stiger bullret över 70 decibel. Naturvårdsverket menar att det inte bör förekomma enstaka bullertoppar över 70 db vid bostäder, medan Boverket å sin sida säger att det genomsnittliga bullervärdet under ett dygn bör vara styrande och då klarar Saab gränsvärdet utan problem. Alltså, den ena myndigheten säger si, medan den andra säger så. Här vill vi se en mer förutsägbar modell där det blir mer av ordning och reda i beslutsprocessen.

Den 24 januari tillsatte därför regeringen en utredning med uppdraget att skapa förutsättningar för en bättre samverkan mellan berörda myndigheter. Dessutom ges uppdrag till Boverket och Naturvårdsverket att gemensamt ta fram vägledande underlag vid planering för byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller.

Moderaternas ambition är tydlig. Vi vill attackera bostadsbristen, ge utrymme för tillväxt och utveckling samt skapa goda förutsättningar för framtidens städer. Med ett mer modernt regelverk för buller skulle Linköping kunna tjäna som förebild för hur städer ska byggas klimatsmart, modernt och stadsmässigt, samtidigt som staden behåller och utvecklar sin profil som Sveriges flygstad nummer ett. Även flygstäder som Linköping måste tillåtas växa.

Oskar Öholm, riksdagsledamot (M) och gruppledare i civilutskottet
Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M), Linköping
Andreas Norlén, riksdagsledamot (M), Motala

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s