Posted in maj 2013

Start för arbete om sociala risker

Start för arbete om sociala risker

Idag arrangerade Länsstyrelsen Östergötland en konferens om sociala risker. Inbjuden var bland annat Finn Bengtsson (M) som talade om Sociala risker – en fråga för demokratin. Konferensen inledde ett treåriga utvecklingsarbete i regionen, som i första hand riktar sig till länets kommuner. Syftet med konferensen var att synliggöra risker av social karaktär samt att påbörja ett regionalt förebyggande arbete. … Läs mer

(H)järnkolls manifestation för samma rättigheter oavsett psykisk funktionsnedsättning

(H)järnkolls manifestation för samma rättigheter oavsett psykisk funktionsnedsättning

Idag deltog Finn Bengtsson (M) i (H)järnkolls manifestation för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. (H)järnkoll är en satsning från regeringen som drivs som en nationell kampanj av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). Genom denna kampanj jobbar (H)järnkoll för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt. Manifestationen inleddes med personliga berättelser av tre ambassadörer för … Läs mer

Finn Bengtsson (M) mot Louise Malmström (S) i Radio Östergötland

Finn Bengtsson (M) mot Louise Malmström (S) i Radio Östergötland

I dagens Östergötland idag P4 debatterar riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) mot Louise Malmström (S) om allt ifrån händelserna i Husby, segregration, samhällsklyftor, gängkriminalitet till psykisk ohälsa, sjukskrivning samt förebyggande arbete mot arbetsskador. Klicka på länken nedan för att lyssna på hela debatten: Finn Bengtsson i Radio Östergörland 21 maj

Den som inte lär av historien är dömd att uppleva den igen

Den som inte lär av historien är dömd att uppleva den igen

Idag arrangerades ett seminarium i riksdagen om östtysk och sovjetisk politisk aktivitet under efterkrigstiden, av riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M), Staffan Danielsson (C), Hans Wallmark (M), Andreas Norlén (M) och Gunnar Axén (M). Efter murens och Stasis nedläggning 1989 öppnades stora delar av dess arkiv upp. Här framkom skrämmande läsning om hur den hemliga säkerhetstjänsten infiltrerat … Läs mer