Cykeln en viktig länk i samhället

MVT 2013-07-15. I detta nu är tusentals cyklister på väg att ta sig de 30 milen runt Vättern, samtidigt som mängder av ideellt arbetande funktionärer ser till att detta stora arrangemang fungerar – en beundransvärd prestation av både cyklister och funktionärer.

Vätternrundan har sedan starten 1966 utvecklats till en stor folkfest, inte enbart i hemstaden Motala utan också på flera platser längs vägen. Men loppet är också en mäktig manifestation av cykelns betydelse för folkhälsan. Cykling är ett medel för träning och resande som på senare år fått allt större uppmärksamhet och Alliansregeringen har på flera sätt lyft fram cyklingens betydelse.

Cykeln är ett utmärkt transportmedel med många fördelar. Ökat cyklande bidrar till att minska resandets miljöpåverkan och ger positiva effekter på folkhälsan. Därför har Alliansregeringen lyft cykelfrågorna till ett eget budgetområde. År 2010 tillsattes dessutom en särskild cykelutredare för att se över ett antal frågor med koppling till cykling. Översynen syftar till att öka cykeltrafiken och göra den säkrare.

Tre perspektiv är särskilt viktiga att uppmärksamma i detta sammanhang.

För det första vill regeringen uppmuntra ökad vardagscykling. Cykling är en viktig del av den lokala resan och bör därför få en förstärkt roll som en naturlig del vid planeringen av transportsystemet, även från ett regionalt och nationellt perspektiv.

För det andra är målsättningen att minska antalet dödade och allvarligt skadade i cykelrelaterade olyckor.

Avslutningsvis är det viktigt att öka cyklingen som en del av rekreation och turism. Fler attraktiva och bilfria cykelleder kan bland annat ge betydelsefulla bidrag till lokal utveckling på landsbygden.

Det är viktigt att det finns bra och tillräckligt stora cykelparkeringar vid stationer och andra knutpunkter – till exempel de nyligen ombyggda stationerna i Motala och Skänninge – i syfte att stödja en ökning av resor med cykel, i kombination med kollektivtrafik. Väl fungerande cykelparkeringar utgör viktiga förutsättningar för människor att få vardagspusslet och arbetslivet att gå ihop. Som ett led i en sådan strävan är det också viktigt att frågan om möjligheterna att ta med cykel på tåg och buss ägnas uppmärksamhet.

Hela Sverige är satt i rörelse, det cyklas alltmer. Cykeln är en viktig länk både i folkhälsoarbetet och i ett ”hela resan-perspektiv”. Det stadigt ökande intresset för de olika loppen under cykelveckan i Motala är ett tecken på cyklingens växande betydelse. Ökat cyklande gör att kommuner och regioner måste satsa på att minska antalet olyckor och underlätta framkomligheten – utmaningar som vi tar på stort allvar. Motala är Cykelstaden nummer ett i Sverige och alla Motalabor kan vara stolta över att cykelveckan varje år bidrar till att lyfta fram cyklingens betydelse.

Lotta Finstorp riksdagsledamot (M) i trafikutskottet cykelansvarig
Andreas Norlén riksdagsledamot (M) Östergötland
Finn Bengtsson riksdagsledamot (M) Östergötland.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s