Posted in oktober 2013

Riksdagskandidater från Östergötland

Riksdagskandidater från Östergötland

Den 26 oktober hölls nomineringsstämman i Östergötland då listan över riksdagskandidaterna från länet skulle sättas inför valet 2014. Efter mingel bland kandidaternas montrar och en utfrågning av samtliga kandidater fick stämmans 250 ombud möjlighet att rösta fram ordningen på listan. Resultatet blev en förstaplats till Andreas Norlén, en andraplats till Finn Bengtsson och en tredjeplats … Läs mer

Hot mot journalister bör straffas hårdare

Hot mot journalister bör straffas hårdare

Corren 2013-10-22 I slutet av förra året publicerade Brottsförebyggande rådet en rapport om att 16 procent av förtroendevalda i Sverige utsatts för hot eller våld. Också många journalister hotas eller trakasseras på grund av sitt arbete. Nyligen har journalister på Östgöta Correspondenten upprepat hotats för att de rapporterat om organiserad brottslighet. Redaktionen och de utsatta … Läs mer

Pensionspengar är där de ska vara

Pensionspengar är där de ska vara

Corren 2013-10-16 I flera insändare har överföringen av de 258 miljarder kronorna från ålderspensionssystemet, som genomfördes i början av 2000-talet, nämnts och man kräver att dessa pengar betalas tillbaka. Tyvärr missar man en viktig punkt som förklarar varför så inte kan ske. En gång i tiden innehöll ålderspensionssystemet mer än bara pension, där ingick även … Läs mer

Ändra sjuklöneansvaret gagnar inte företagen

Ändra sjuklöneansvaret gagnar inte företagen

Förslaget till ändring av sjuklöneansvaret är ogenomtänkt. Vid finansiering av statens ökade kostnader via arbetsgivaravgiften kommer bördan av detta att fördela sig annorlunda än kostnaderna: Det blir en förskjutning av kostnaderna från kommuner och landsting till privat sektor, skriver Finn Bengtsson (M) i dagens Svd Brännpunkt. Sedan den allmänna sjukförsäkringen infördes 1955 har Sverige strävat … Läs mer

Jobbskatteavdragen betalar sig själva

Jobbskatteavdragen betalar sig själva

Corren 2013-10-14 Ett femte jobbskatteavdrag kan ge 13 000 nya jobb och de tidigare fyra jobbskatteavdragen beräknas ge 106 000 fler jobb, sammantaget 119 000 jobb. Om man lägger till det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre så kan ytterligare 10 000 jobb skapas. De fem jobbskatteavdragen innebär att alla som tjänar upp till 38 500 kronor i månaden får behålla … Läs mer

ME/CFS – den osynliga sjukdomen

40 000 svenskar beräknas ha den kroniska, neurologiska sjukdomen ME/CFS (tidigare kallad kroniskt trötthetssyndrom). ME/CFS anses lika handikappande som svår MS och långt gången AIDS. Ändå erbjuder flertalet landsting ingen specialiserad vård. Många patienter felbedöms och går miste om behandling. Forskningsmedel saknas nästan helt. Hur kunde det bli så här? Kan sjukdomen behandlas? Hur kan … Läs mer

För en tid sedan kunde man läsa om oroligheter kring asylboendet i Gusum, Östergötland. Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M), och kommunpolitiker i Valdemarvsik Anna Nilsson (M), besökte då orten och bjöd, tillsammans med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Polisen in till en diskussionskväll med Gusumborna. Nu när antalet flyktingar, från bland annat Syrien, ökar återvände Bengtsson och Nilsson till Norrköping … Läs mer

Årets riksdagsmotioner

Årets riksdagsmotioner

Den allmänna motionstiden, som i år började den 17 september och avslutades den 4 oktober, har precis avslutats. En tid då riksdagens ledamöter får möjlighet att lämna in motioner, dvs. förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Finn Bengtsson (M) var en av de riksdagsledamöter som valde att lämna in ett antal motioner.       … Läs mer

Frågestund med Erik Ullenhag (FP)

Frågestund med Erik Ullenhag (FP)

Idag närvarade flera statsråd vid frågestunden i riksdagen. Finn Bengtsson passade på att ställa en fråga om främlingsfientlighet och hatbrott i Sverige till statsrådet Erik Ullenhag (FP).             Klicka gärna på länken nedan för att se hela frågestunden. Finn Bwngtssons anförande kommer ca 52 min in i frågestunden, anförande 54 och 56: … Läs mer