Hot mot journalister bör straffas hårdare

Corren 2013-10-22

I slutet av förra året publicerade Brottsförebyggande rådet en rapport om att 16 procent av förtroendevalda i Sverige utsatts för hot eller våld. Också många journalister hotas eller trakasseras på grund av sitt arbete. Nyligen har journalister på Östgöta Correspondenten upprepat hotats för att de rapporterat om organiserad brottslighet.

Redaktionen och de utsatta journalisterna på Corren har modigt stått på sig, men det är ett allvarligt problem såväl för de enskilda personerna som för det politiska systemet och den granskande journalistiken att den här typen av hot förekommer. Villkoren för den som vill bedriva ett samhällsengagerat arbete i allmänhetens tjänst försämras. Det är helt oacceptabelt och det är viktigt att både vi som politiker och alla medborgare tar avstånd från detta och från den organiserade brottslighetens försök att växa i styrka.

Vid hot mot tjänsteman i samband med myndighetsutövning ger lagen ett bättre skydd än det som gäller för förtroendevalda och journalister, i och med att det finns särskilda brott i brottsbalken som rör just våld och hot mot tjänsteman. Det innebär att straffen blir strängare än vid våld och hot i allmänhet.

Om hot och våld mot journalister inte ger tillräckligt stränga straff i de fall brotten trots allt klaras upp riskerar det att uppmuntra den organiserade brottsligheten att fortsätta sprida oro och skräck. Vi vet att brottslingar ständigt gör överväganden om vilken risk för repressalier de utsätter sig för och vilka repressalier det i så fall är fråga om: hög risk och stränga påföljder – mindre intressant, låg risk och mildare påföljder – mera intressant att utföra kriminella handlingar. Det finns också ett tydligt, moraliskt skäl att skärpa straffen för hot och våld mot journalister och förtroendevalda, nämligen att tydligt markera att dessa grupper utför särskilt viktiga uppgifter för vårt samhälle och att försök att genom brottsliga metoder påverka dem är extra allvarligt.

Det finns därför nu en moderat riksdagsmotion av Finn Bengtsson och Andreas Norlén om en översyn av lagstiftningen om hot, våld och andra brott gentemot förtroendevalda och journalister. De har också tagit initiativ till ett seminarium på temat i riksdagen den 27 november. Det är även viktigt att kommuner i likhet med Linköping etablerar en nära samverkan med polis, näringsidkare, idéburna organisationer, media och alla andra som vill delta i arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet.

De kriminella är inte oövervinneliga. De är oändligt få i jämförelse med alla laglydiga medborgare. Vi måste gemensamt markera att det är nog. Nu.

Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M)
Andreas Norlén, riksdagsledamot (M)
Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande (M) i Linköping
Ann-Cathrine Hjerdt, borgmästare (M) i Linköping samt kommunalråd med ansvar för trygghetsfrågor

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s