Forskning kräver forskare

Folkbladet 2013-12-19

Anslagen till den statligt finansierade forskningen höjdes med fem miljarder kronor under perioden 2009-2012. I den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen ökar nivån med ytterligare fyra miljarder kronor till och med 2016. Det motsvarar en total ökning av forskningsanslagen med 30 % jämfört med den senaste socialdemokratiska forskningsbudgeten. Svenska universitet och högskolor har därför sett en stor ökning av forskningsanslaget. Under samma tid har t ex statens anslag till Uppsala universitet ökat med närmare 44 procent och för Linköpings universitet med nästan 43 procent. Det är imponerande.

Men vi får ingen framgångsrik forskning utan duktiga forskare. Därför har regeringen gjort stora satsningar på att kvalitet ska genomsyra hela utbildningssystemet. Dels genom att satsa betydande ekonomiska belopp, dels genom strukturreformer som har fått stor betydelse för verksamheterna. För att visa på att forskningen också har stor betydelse för kvaliteten i grundutbildningen har varje student med sig en ”forskningspeng” om minst 8000 kr/år. Viktigt är också att andelen forskarutbildade som deltar i undervisningen vid våra universitet och högskolor har ökat betydligt. Detta har gett Sveriges blivande forskare ett helt annat utgångsläge. För det är med de utexaminerades kompetens vi kan konkurrera internationellt. Alla lärosäten kan numera dessutom söka examensrätt för forskningsutbildning inom smalare profilområden. Strategiska områden för forskning har pekats ut och lärosätena har fått ett särskilt uppdrag för att mer forskning ska komma till nytta. Det är inget dåligt facit efter sju år. Svenska universitet och högskolor har dock fortfarande utmaningar för att nå topplaceringarna i de internationella rankingarna. Därför måste vi fortsätta utveckla svensk forskningsmiljö liksom samverkan mellan universitet, högskolor och samhället i övrigt. Och då mer forskningsresultat kommersialiseras skapas nya intäkter som i sin tur skapar förutsättningar för mer välfärd och för mer forskning.

För att stå sig i den skarpa internationella konkurrensen är forskning med hög kvalitet avgörande för att skapa framtidens jobb. Det är därför glädjande att alliansregeringen tack vare en stabil och välskött ekonomi, kunnat prioritera frågorna så högt.

Betty Malmberg (M)
Ledamot i utbildningsutskottet med ansvar för högre utbildning
Andreas Norlén (M)
Finn Bengtsson (M)
Gunnar Axén (M)
Riksdagsledamöter från Östergötland

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s