Bara Sverige följer EU:s direktiv

Det råder stor enighet över partigränserna. Alla femton riksdagsmän på östgötabänken vill värna svensk grisproduktion.

Nu ligger de svenska grisböndernas överlevnad i politikernas händer. Så sa de östgötska grisföretagarnas företrädare Per Pålsson i gårdagens Corren. Fråga politikerna, uppmanade han. Så det gjorde vi. Vill riksdagsmännen på östgötabänken värna svensk grisproduktion? Vill de sänka kraven på djurskydd för att undanröja konkurrensskillnader och anser de det riktigt att kött producerat i strid med svensk lag ska serveras i offentligt finansierad verksamhet som skolor och äldreboenden. En överväldigande majoritet, från rött till blått vill värna svensk grisproduktion så säger till exempel Betty Malmborg (m):– Det är inte hållbart att vi har så hög import, det är inget annat än osund konkurrens som drabbar de svenska producenterna. I varierande grad kan de tänka sig en statlig insats för grisbönderna. Thoralf Alfsson (sd) föreslår dock ingen sådan, utan menar att konsumenten ska ställa krav på produktion och handel. Gunnar Axén (m) anser att mycket redan gjorts. Det har till exempel införts ett stöd som syftar till att kompensera de högre kraven på suggornas välfärd i Sverige. Han får medhåll av Andreas Norlén (m) som också nämner regeringens satsning på Matlandet Sverige och föreslår förenklade regler för företagande som ytterligare en lösning. Men de finns också de som vill stärka stödet ytterligare.

Finn Bengtsson (m) och Betty Malmborg (m) tycker att staten bör överväga fler subventioner. Torbjörn Björlund (v) vill införa importrestriktioner av kött som inte håller samma djurskyddsstandard som det svenska. Högre krav på märkning av produkter från livsmedelsindustrin och på restaurang är ett krav från Annika Lillemets (mp) som framför allt värnar den ekologiska uppfödningen. Hon vill ställa krav på EU-kommissionen att se till att andra länder följer EU-reglerna och Sverige bör ta upp frågan i ministerrådet. Lantbruksministern bör också i samtal med Danmark och Tyskland framföra att Sverige inte kan acceptera att EU-reglerna inte följs.– Fungerar inte det får vi i Sverige överväga saluförbud av olagligt kött, säger hon .Johan Lövstrand (s) som talar för alla fem socialdemokrater på östgötabänken beklagar att den nuvarande regeringen inte gjort mer. Kanske är det redan för sent att göra något. I EU borde regeringen till exempel ha ställt högre krav på ursprungsmärkning, testat om det finns möjlighet att förbjuda import av kött som producerats i strid med svensk lag och satt press på att alla medlemsländer ska följa EU:s minimikrav på djurskydd.

Östgötapolitikerna är måna om ett starkt skydd för djuren.– Ett modernt, solidariskt och demokratiskt land ska alltid värna skyddet för alla djur, säger Finn Bengtsson (m). De flesta vill hellre driva att EU att skärper sina krav än att Sverige sänker ribban. Den enda politiker som kan tänka sig att sänka kraven på djurskydd är Staffan Danielsson (c). – Jag är nog den ende svenska politiker som vågar kräva en översyn av regelverk och byråkrati vad gäller djurksyddsreglerna. – Hellre det än att världens djuromsorgsmässigt bästa grisproduktion läggs ner. För att värna svensk livsmedelproduktion vill han skapa en parlamentariskt tillsatt livsmedelskommitté för att få till stånd en offensiv livsmedelsstrategi. En strategi som ska rädda svensk livsmedelsproduktion .Också när det kommer till den sista frågan om det är riktigt att det serveras kött som producerats i strid med svensk lag är enigheten stor över partigränserna. Samfällt, bortsett från sd, vill de östgötska politikerna att kommuner och landsting ställer höga krav på djurskydd i sin upphandling. – Det är absurt och ett hyckleri när samma politiker och kommuner som helgillar att Sveriges jordbruk arbetar under stränga miljökrav och djurskyddsföreskrifter i stället köper ekomat från hela världen eller – ännu värre – importmat från länder där miljö- och djurskyddsregler är sämre, avfyrar Staffan Danielsson (c). Torbjörn Björlund (v) kan tänka sig ett krav på att köttet ska vara producerat i enlighet med svensk djurskyddslag. Medan de flesta vill att kommuner och landsting blir bättre på att upphandla. – Genom att inrymma miljö och djurskyddsaspekter i upphandlingen kan många mindre svenska producenter gynnas konkurrensmässigt. Det är också viktigt att dela upphandlingarna i mindre volymer, säger till exempel Karin Granbom Ellison (fp).

Artikeln publicerades i Corren den 27:e mars.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s