Bättre skola, fler jobb

I regeringens vårproposition föreslås Linköpings universitet få 742 nya platser, vilket placerar universitetet på fjärde plats bland lärosätena som får flest platser, skriver östgötska riksdagsledamöter.

Den 9 april offentliggjordes den ekonomiska vårpropositionen som beskriver alliansregeringens förslag till inriktning för vår statsbudget i höst. Den innehåller nya förslag på hur vi ska fortsätta att skapa fler jobb, förbättra skolan och stärka statens finanser. Alliansen presenterar reformer som framför allt syftar till att sätta ökat fokus på kunskap i skolan, bland annat för att stärka arbetskraften och därmed den långsiktiga sysselsättningen. Några av de reformer som lagts fram är förskole- och lågstadielyftet. Satsningarna innebär stora tillskott till förskola och lågstadium. Det sker även satsningar på ökad matematikutbildning i högstadiet och sommarskola för dem som inte är behöriga till gymnasiet. Med bättre utbildning underlättar vi för unga att komma in på arbetsmarknaden. De reformer vi har genom­fört i form av YA-jobb, halverad restaurangmoms och sänkta arbets-givaravgifter för unga sänker också trösklarna till arbetsmarknaden.Det krävs goda villkor för att företag ska skapas och växa i Sverige. Därför har regeringen tillsatt en kommitté som har i uppdrag att göra en bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag. Kommittén kommer bland annat att se över skatte­regler och regler för socialavgifter och det offentliga innovationsstödet. Inte minst för Linköping och Norrköping är det viktigt med ett öppet innovationsklimat och en stark samverkan mellan näringsliv och forskning. Linköpings universitet ska fortsätta att vara ett föredöme inom utbildning och forskning, både nationellt och internationellt. För att möta framtida behov av fler lärare och specialistsjuksköterskor kommer lärar- och förskollärarutbildningarna samt Hälso­universitetet att byggas ut. Linköpings universitet föreslås få 742 nya platser vilket placerar universitetet på fjärde plats nationellt av de lärosäten som får flest platser.Regeringen kommer att fortsätta att satsa på jobbskapande åtgärder. Trots den värsta lågkonjunkturen sen 1930-talet har jobben blivit fler. Jämfört med 2006 har i dag 250 000 fler ett jobb att gå till. Vi har aldrig varit fler som bidragit med mer. Arbetslösheten i Östergötland har under det senaste året minskat med 3,3 procent och den förväntas fortsätta att sjunka. Bland unga mellan 18 och 24 år är minskningen ännu högre: 7,7 procent.Mot oss står en splittrad opposition som har en sak gemensamt: De vill höja skatterna på jobb och företagande. Det hotar jobben och är fel väg för Sverige.Alliansen fortsätter att skapa förutsättningar för fler jobb, mindre utanförskap och bättre skola och sjukvård. I vårpropositionen finansieras satsningarna krona för krona. Så tar vi ansvar för Sverige.

Artikeln publicerades i Corren fredag 25:e april. Författare: Finn Bengtsson, Karin Granbom Ellison (FP), Staffan Danielsson (C), Yvonne Andersson (KD), Andreas Norlén, Gunnar Axén, Betty Malmberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s