”En världsfrånvänd konspirationsteori”

Det arbete som Finn Bengtsson och Andreas Norlén gjort med anledning av alkoholsmugglingen samt den rapport som lämnades över till justitieministern har fått en hel del uppmärksamhet och nedanstående artikel publicerades  på svt.se den 27 juni som replik på en debattartikel. Här kan du läsa artikeln i sin helhet på svt.se. 

”I motsats till socialdemokraterna vill vi lyfta fram några konkreta förslag som skulle kunna motverka smugglingen” skriver Andreas Norlén och Finn Bengtsson.

Socialdemokraterna Tommy Waidelich, Kent Härstedt och Teres Lindberg pekar i sin debattartikel på SVT Opinion först på ett verkligt problem – alkoholsmuggling – och sedan levererar de en världsfrånvänd konspirationsteori, nämligen att regeringen egentligen gillar smugglingen.

Med tanke på det höga tonläget kunde man ha förväntat sig att de har konkreta förslag för att åtgärda smugglingen, men deras krav är – en utredning.

Alliansen tar smugglingsproblemet på allvar. Vi två har behandlat frågan i en rapport om hur organiserad brottslighet bättre kan förebyggas och bekämpas. Rapporten är resultatet av ett flerårigt politikutvecklingsarbete och vi överlämnade den för ett par veckor sedan till justitieministern och socialministern.

Det finns betydande problem med organiserad smuggling av alkohol. Polisen i vårt hemlän, Östergötland, beslagtog i februari 2014, inom ramen för projektet Bus Stop, tonvis med alkohol på turistbussar som använts till vad som med stor sannolikhet är återkommande, välorganiserade smugglingsresor till Tyskland, iscensatta av ett antal oseriösa bussföretag.

Bilden har bekräftats av granskande reportage i tidningen Östgöta Correspondenten.

Smugglingen är en form av organiserad kriminalitet som genererar många miljoner kronor till brottslingarna. Ett par busslaster kan innehålla så mycket som 20 ton alkoholhaltiga drycker, och man räknar med att cirka 20 sådana olagliga busslaster anländer bara till Östergötland varje vecka.

Organiserad brottslighet som göder den svarta ekonomin, orsakar skattebortfall och bidrar till att inte minst ungdomar dricker för mycket måste motverkas.

I motsats till de tre socialdemokraterna vill vi lyfta fram några konkreta förslag som skulle kunna motverka smugglingen.

Det är lagligt att till Sverige föra in alkohol för personligt bruk, men vad som är personligt bruk är inte tillräckligt preciserat. Domstolspraxis har glidit iväg långt utöver EU-rättens så kallade indikativa nivåer, vilket innebär att mycket stora kvantiteter godtas som personlig ranson.

I rättspraxis har det till exempel godtagits att sju personer får ta med sig åtta ton alkohol in i landet under förevändning att de ska ha fest.Beviskraven för att viss alkohol är avsedd för personligt bruk har också blivit mycket låga. Dessa frågor bör ses över.

Ett annat problem är att bussförarna och bussbolagen i dagsläget kan avsäga sig allt ansvar för införseln av alkoholen och skylla på passagerarna, som i själva verket är ”målvakter” som åker med på smugglingsturerna mot en liten ersättning för att ge sken av att alkoholen införs för privat bruk.

Därför finns det skäl att överväga om det kan skapas ett straffrättsligt och/eller skatterättsligt ansvar för dessa aktörer, i vart fall för”herrelös” alkohol, det vill säga sådan alkohol som ingen av ”målvakterna” vågar kännas vid om myndigheterna begär att de ska peka ut just sina egna flaskor. (En målvakt vill ofta inte riskera en närmare utredning av sitt behov av stora mängder alkohol.)

I rättspraxis har det inte bedömts möjligt att ta ut punktskatt av bussbolag för ”herrelös” alkohol, varför en lagändring bör övervägas.

En konkret åtgärd, som skulle göra det möjligt att lättare upptäcka bussar som för in stora kvantiteter alkohol, skulle vara att ge Tullen befogenhet att väga fordon.

Operation Bus Stop, som polisen i Östergötland framgångsrikt bedrivit, bör ”gå på export” till polisen i hela Sverige. Exempel på framgångsrika arbetsmetoder bör lyftas fram.

Organiserad brottslighet söker sig till verksamheter där man kan tjäna mycket pengar, samtidigt som upptäcktsrisken är liten och straffen låga. Det finns därför också anledning att se över straffskalan för alkoholsmuggling.

Alliansen tar kampen mot organiserad brottslighet på stort allvar.

Frågan är hur Socialdemokraterna ska kunna göra det tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som vill ha kortare straff och färre poliser.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s