Besök hos Arbetsförmedlingen i Halmstad

Fredagen den 27 juni gjordes ett studiebesök på Arbetsförmedlingen i Halmstad av mig och mina riksdagskollegor Jenny Petterson och Anne-Marie Broden samt den moderata ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Halmstads kommun, Dag Hultefors. Syftet med besöket var att höra hur man på Arbetsförmedlingen i Halland arbetar med integrationsprocesserna för nyanlända migranter som fått uppehållstillstånd i Sverige enligt intentionerna med den så kallade Etableringsreformen som infördes år 2010.

 

Vi politiker möttes av en stor grupp på Arbetsförmedlingen som alla jobbade med integrationsfrågorna och Etableringsreformen, allt ifrån den överordnade chefen för denna del av AFs uppdrag i Halland till några av de handläggare och etableringslotsar som hanterar ärendena.

 

Den samlade bilden från detta möte var att man i Halmstad och i Halland i stort arbetar mycket aktivt med försök att etablera så många som möjligt av de nyanlända på den svenska arbetsmarknaden utifrån de individuella förutsättningarna för detta och i enlighet med tankarna som givit upphov till Etableringsreformen.

 

I grunden så går arbetet numer allt bättre, och man kan därför sammanfatta besöket med att Etableringsreformen har kommit för att stanna, och detta är i så fall den enskilt viktigaste förutsättningen för att motverka de främlingsfientliga krafter som annars, tyvärr, allt för lätt kan göra sig hörda även i ett i allmänhet invandrarvänligt land som Sverige.

 

Det enskilt största problem som man kan identifiera med Etableringsreformen är det alltför breda uppdrag som givits etableringslotsarna. Dessa ska inte bara anstänga sig för att föra de nyanlända mot den svenska arbetsmarknaden, utan också hjälpa nyanlända att få ett boende och komma in i det svenska samhället i övrigt. Tyvärr visar det sig då att de senare uppgifterna tagit alltför stor del av arbetsbördan för lotsarna, som därför inte kunnat ägna så stor kraft som är nödvändigt om man verkligen vill optimera möjligheterna för att maximalt antal nyanlända till Sverige också kommer närmare den svenska arbetsmarknaden, vilket ändå måste vara ett naturligt huvudfokus för etableringslotsarnas arbete.

 

Vi politiker tog med oss detta viktiga besked från dem som de facto arbetar praktiskt med att genomföra Etableringsreformen och som i grunden är mycket positiva till det nya uppdrag detta inneburit för dem själva och för Arbetsförmedlingen.

 

20140627 AF Halmstad

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s