Filed under Alliansen

Jobbskatteavdragen betalar sig själva

Jobbskatteavdragen betalar sig själva

Corren 2013-10-14 Ett femte jobbskatteavdrag kan ge 13 000 nya jobb och de tidigare fyra jobbskatteavdragen beräknas ge 106 000 fler jobb, sammantaget 119 000 jobb. Om man lägger till det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre så kan ytterligare 10 000 jobb skapas. De fem jobbskatteavdragen innebär att alla som tjänar upp till 38 500 kronor i månaden får behålla … Läs mer

Med S riskerar kurvan att stiga igen

Med S riskerar kurvan att stiga igen

En uppåtgående kurva behöver inte vara positiv. Så var fallet i slutet av 90-talet. Då visade den uppåtgående kurvan på utvecklingen av antalet personer i långvarig sjukfrånvaro. Kurvan steg brant. För att vända denna negativa trend införde dåvarande S-regering en ettårsbedömningen, en regel som gick ut på att överväga förtidspension av människor efter att de varit sjukskrivna i … Läs mer

Alliansens politik bryter utanförskapet

Alliansens politik bryter utanförskapet

Corren 2013-08-15 Vi står för jobbpolitik och kunskapsskola – hur är det med S? Länets S-riksdagsledamöter kritiserar regeringen för att inte hålla sina löften. De tummar på sanningen och de misslyckades i regeringsställning på samma punkter. Sedan Alliansen tillträdde har ungefär 200 000 fler blivit sysselsatta och mer än lika många lämnat ett utanförskap från … Läs mer

Per Ramhorn (SD) oroar sig i onödan

Per Ramhorn (SD) oroar sig i onödan

Per Ramhorn (SD) oroas i sin insändare (Folkbladet 3/6) över att asyllagen sätts ur spel i och med en ny lag som ger tillståndslösa personer i Sverige tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård. Jag kan då lugna Ramhorn med att så inte kommer att ske. Sverige har en reglerad invandring och ska fortsätta ha det. … Läs mer

Alliansregeringen satsar på fler utbildningsplatser

Alliansregeringen satsar på fler utbildningsplatser

Den ekonomiska krisen är inne på sitt femte år. Svag internationell konjunktur och fortsatt oro i omvärlden slår mot den svenska arbetsmarknaden. Med starka offentliga finanser har vi klarat krisåren utan att behöva höja skatter, skära ned i välfärden eller dra på Sverige stora skulder. Som ett av få länder i Europa kan Sverige skjuta … Läs mer

Ta vara på arbetsförmågan

Ta vara på arbetsförmågan

I slutet av 90-talet och början 2000-talet drogs Sverige med ett stort samhällsproblem, nämligen kraftigt stigande antalet personer i sjukfrånvaro. Ett problem som den sittande socialdemokratiska regeringen valde att lösa på ett högst anmärkningsvärt sätt. Lösningen blev att införa en ettårsbedömningen, en regel som gick ut på att överväga förtidspension av människor efter att de … Läs mer

Sund konkurrens skapar kvalitet i välfärden

Sund konkurrens skapar kvalitet i välfärden

Svd Brännpunkt 2013-03-27 Rätten att själv få välja är en central komponent i ett demokratiskt samhälle. Inom välfärdssektorn innebär detta rätten att, så långt möjligt, såväl få välja vilken skola, vård och omsorg som man själv önskar som att själv få utföra denna typ servicetjänster om man har rätt kompetens för uppgiften. För den som … Läs mer

Dags att reda ut kring pensionen

Dags att reda ut kring pensionen

Motala Vadstena Tidning 2013-03-20 För ett par dagar sedan krävde Anders L. Larsson i en insändare (11/3) att de pengar som tagits ur allmänna pensionsfonderna ska betalas tillbaka av regeringen. Ett till synes rimligt krav men det är lite mer komplicerat än så. Beroende på exakt vad Larsson syftar på för summa krävs en vidare … Läs mer

Alliansen satsar på unga med funktionsnedsättning

Alliansen satsar på unga med funktionsnedsättning

Alliansregeringen investerar för att skapa ett samhälle som håller ihop. En viktig del i detta är att människor med funktionsnedsättningar ska bli fullt delaktiga i samhällslivet. Då är det avgörande med en inkluderande arbetsmarknad där alla tillåts delta efter egen förmåga. För att möjliggöra detta behövs förbättringar av våra trygghetssystem så att de utformas för … Läs mer

Klara besked behövs i bullerfrågan

Klara besked behövs i bullerfrågan

Östgöta Correspondenten 2013-02-18 Idag besöker vi Linköping för samtal om hur motstridiga myndighetsbeslut kopplade till buller riskerar att slå direkt mot framväxten av nya jobb och bostadsbyggande. Vår utgångspunkt är tydlig: Det är nu hög tid att det tas fram enhetliga riktlinjer som förenklar för företag och samtidigt underlättar för fler bostäder. En stad som … Läs mer