Filed under Asylpolitik

Sverige kan agera med mer kraft

Sverige kan agera med mer kraft

Linköpings Tidning 2013-12-20 Den humanitära katastrof som just nu drabbar det syriska folket saknar motstycke i modern tid. Hittills har långt över 100 000 människor dödats. Det är en siffra så smärtsamt stor att den är svår att ta in. Vi minns TV-bilderna. Gasattacken i augusti. Män, kvinnor och barn som dödats eller har svåra … Läs mer

För en tid sedan kunde man läsa om oroligheter kring asylboendet i Gusum, Östergötland. Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M), och kommunpolitiker i Valdemarvsik Anna Nilsson (M), besökte då orten och bjöd, tillsammans med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Polisen in till en diskussionskväll med Gusumborna. Nu när antalet flyktingar, från bland annat Syrien, ökar återvände Bengtsson och Nilsson till Norrköping … Läs mer

Rätten till hälsa måste gälla alla

Rätten till hälsa måste gälla alla

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft som ger tillståndslösa personer i Sverige rätt till samma subventionerade vård som asylsökande har tillgång till. En rättighet som har rört upp en hel del känslor och åsikter, vissa mörka och fientliga. Sverige har en reglerad invandring och ska fortsätta ha det. Personer som … Läs mer

Per Ramhorn (SD) oroar sig i onödan

Per Ramhorn (SD) oroar sig i onödan

Per Ramhorn (SD) oroas i sin insändare (Folkbladet 3/6) över att asyllagen sätts ur spel i och med en ny lag som ger tillståndslösa personer i Sverige tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård. Jag kan då lugna Ramhorn med att så inte kommer att ske. Sverige har en reglerad invandring och ska fortsätta ha det. … Läs mer

Lugnare i Gusum ett år efter asyldebatten

Lugnare i Gusum ett år efter asyldebatten

För en tid sedan kunde man i läsa i tidningar om oroligheter kring asylboendet i Gusum. Riksdagsledamot Bengtsson (M), ledamot i socialförsäkringsutskottet, besökte därför orten och bjöd in till en diskussionskväll med Gusumborna. Sedan dess har det hänt en del på det migrations- och integrationspolitiska området vilket fick Bengtsson att återvända och, tillsammans med kommunpolitiker Anna Nilsson (M), … Läs mer

Blocköverskridande samtal om asylpolitik i Mjölby

Blocköverskridande samtal om asylpolitik i Mjölby

Mohammad Rahbarzare flydde till Sverige för nio år sedan och sökte politisk asyl. I väntan på uppehållstillstånd ville Mohammad försörja sig själv och startade därför ett eget företag, något som inte är tillåtet enligt utlänningslagen och därför polisanmäldes Mohammad av Migrationsverket.  Riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M) och Johan Andersson (S) träffade, tillsammans med kommunpolitikerna Carina Jönsson … Läs mer

Bengtsson (M), Nilsson (M) och Bergqvist (M) besökte Migrationsverket i Norrköping för samtal kring oroligheterna i Gusum

Moderata företrädare på riks- och kommunal nivå i samtal med Migrationsverket om oroligheterna i Gusum Under en tid har man kunnat läsa om otroligheter kring asylboendet i Gusum. Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) besökte därför Migrationsverket i Norrköping tillsammans med både oppositionsråd Fredrik Bergqvist (M) samt Anna Nilsson (M) från Valdermarsviks kommun. – Vi måste se … Läs mer