Filed under Debattartiklar

Varifrån ska S få pengar till sin politik?

Replik i Corren Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Kristina Edlund, (S) beskriver regeringens politik som icke jobbskapande och framhäver sin politik som lösningen på problemet. En politik, som vid sin tid vid makten förtidspensionerade hela 140 människor dagligen och drev bort tusentals från arbetsmarknaden. En politik som gömde och glömde människor i försäkringssystem. Det är denna … Läs mer

Replik i Corren: Vilgren blundar för oberoende fakta

Replik till Madelaine Vilgren (S), 13/2 Madelaine Vilgren (S) har invändningar mot vår politik som resulterat i mer än 250 000 fler sysselsatta sedan 2006. Vi har full förståelse för att man som representant för en annan politik har en annorlunda bild av verkligheten. Vi förstår också att man vill få gehör för sina argument. … Läs mer

V tvingar bort kvinnor från arbetsmarknaden

V tvingar bort kvinnor från arbetsmarknaden

Östgöta Correspondeten 2014.02.06 Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har sjukförsäkringsreformen gett goda resultat. Sverige har gått från den högsta nivån av nybeviljade vuxna förtidspensionärer i Europa till den absolut lägsta och stora kvalitetsförbättringar har skett på rehabiliteringsområdet. Vilket har resulterat i ett minskat utanförskap. Detta undviker Vänsterpartiet, med Ulla Andersson i spetsen, att nämna när de … Läs mer

Alliansregeringen har sänkt skatten på pensionen fem gånger

Alliansregeringen har sänkt skatten på pensionen fem gånger

För att mildra den globala lågkonjunkturens effekter har regeringen sänkt skatten på pension fem gånger sedan 2006 med sammanlagt 16,45 miljarder kr. En pensionär med 12.500 kr/månad har totalt fått 8800 kr/år eller 700 kr/månad i skattesänkning. Under nuvarande mandatperiod har pensionärerna fått större skattesänkningar än löntagare. Vi är överens med Tomas Eneroth (S) och … Läs mer

Arbetslinjen gynnar även pensionärer

Arbetslinjen gynnar även pensionärer

Östgöta Correspondeten 2013.02.04 Madelaine Vilgren (S) har rätt i att pensionerna är beroende av hur många som arbetar men glömmer samtidigt att nämna hur många fler som, med Alliansens politik, i dag jämfört med 2006 har ett arbete att gå till – över 270 000. Dagens pensionsutbetalningar finansieras av dem som jobbar i dag. Detta … Läs mer

Sörensson (S) lägger ut dimridåer

Sörensson (S) lägger ut dimridåer

Corren 2014-01-17 Anna-Lena Sörenson (S) försöker blanda bort korten i sin artikel. Sörenson hävdar att resurserna till välfärden har minskat. Det är fel. Resurserna till skola, vård och omsorg har ökat under alliansregeringen med 40–70 miljarder kronor, rensat för inflation. Antalet personer som arbetar i välfärdssektorn är större i dag än 2006, samtidigt som resurserna … Läs mer

Upp till bevis om flygpolitiken!

Upp till bevis om flygpolitiken!

Östgöta Correspondenten 2013-12-23 Var står MP och V i frågan om Brasiliens och andra länders intresse för att bli en del av Gripenfamiljen? Och hur tänker S inför ett eventuellt samregerande? frågar Andreas Norlén (M) och Finn Bengtsson (M). Brasiliens beslut att köpa Jas Gripen är mycket glädjande och viktigt för Linköping, nästan i klass … Läs mer

Gör vården mer framåtriktad

Gör vården mer framåtriktad

Nya teknologier får inte ses som kostnadsdrivande när de i själva verket ger oss möjligheten att öka hälsan i samhället, förebygga och behandla sjukdomar mer effektivt och därmed minska både samhällskostnader och lidande. Sverige behöver en mer jämlik och framåtriktad hälso- och sjukvård. De uppmärksammade problemen med ökade vårdkostnader och kritiken mot landstingens ojämlika införande … Läs mer

Sverige kan agera med mer kraft

Sverige kan agera med mer kraft

Linköpings Tidning 2013-12-20 Den humanitära katastrof som just nu drabbar det syriska folket saknar motstycke i modern tid. Hittills har långt över 100 000 människor dödats. Det är en siffra så smärtsamt stor att den är svår att ta in. Vi minns TV-bilderna. Gasattacken i augusti. Män, kvinnor och barn som dödats eller har svåra … Läs mer

Forskning kräver forskare

Forskning kräver forskare

Folkbladet 2013-12-19 Anslagen till den statligt finansierade forskningen höjdes med fem miljarder kronor under perioden 2009-2012. I den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen ökar nivån med ytterligare fyra miljarder kronor till och med 2016. Det motsvarar en total ökning av forskningsanslagen med 30 % jämfört med den senaste socialdemokratiska forskningsbudgeten. Svenska universitet och högskolor har … Läs mer