Filed under Jobb

V tvingar bort kvinnor från arbetsmarknaden

V tvingar bort kvinnor från arbetsmarknaden

Östgöta Correspondeten 2014.02.06 Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har sjukförsäkringsreformen gett goda resultat. Sverige har gått från den högsta nivån av nybeviljade vuxna förtidspensionärer i Europa till den absolut lägsta och stora kvalitetsförbättringar har skett på rehabiliteringsområdet. Vilket har resulterat i ett minskat utanförskap. Detta undviker Vänsterpartiet, med Ulla Andersson i spetsen, att nämna när de … Läs mer

Alliansregeringen har sänkt skatten på pensionen fem gånger

Alliansregeringen har sänkt skatten på pensionen fem gånger

För att mildra den globala lågkonjunkturens effekter har regeringen sänkt skatten på pension fem gånger sedan 2006 med sammanlagt 16,45 miljarder kr. En pensionär med 12.500 kr/månad har totalt fått 8800 kr/år eller 700 kr/månad i skattesänkning. Under nuvarande mandatperiod har pensionärerna fått större skattesänkningar än löntagare. Vi är överens med Tomas Eneroth (S) och … Läs mer

Arbetslinjen gynnar även pensionärer

Arbetslinjen gynnar även pensionärer

Östgöta Correspondeten 2013.02.04 Madelaine Vilgren (S) har rätt i att pensionerna är beroende av hur många som arbetar men glömmer samtidigt att nämna hur många fler som, med Alliansens politik, i dag jämfört med 2006 har ett arbete att gå till – över 270 000. Dagens pensionsutbetalningar finansieras av dem som jobbar i dag. Detta … Läs mer

E-week i Linköping, cirkulär ekonomi

E-week i Linköping, cirkulär ekonomi

Under sista veckan i januari arrangerades, för första gången, E-week i Linköping. Fokus låg på energi-, miljö- och klimatfrågor och temat var Cirkulär ekonomi. Klicka här för att läsa mer om E-week.  Under ett par dagar hölls föresläsningar, diskussioner och debatter och som avslutning på veckan deltog en rad politiker i en paneldebatt om hur man kan skapa … Läs mer

Upp till bevis om flygpolitiken!

Upp till bevis om flygpolitiken!

Östgöta Correspondenten 2013-12-23 Var står MP och V i frågan om Brasiliens och andra länders intresse för att bli en del av Gripenfamiljen? Och hur tänker S inför ett eventuellt samregerande? frågar Andreas Norlén (M) och Finn Bengtsson (M). Brasiliens beslut att köpa Jas Gripen är mycket glädjande och viktigt för Linköping, nästan i klass … Läs mer

Forskning kräver forskare

Forskning kräver forskare

Folkbladet 2013-12-19 Anslagen till den statligt finansierade forskningen höjdes med fem miljarder kronor under perioden 2009-2012. I den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen ökar nivån med ytterligare fyra miljarder kronor till och med 2016. Det motsvarar en total ökning av forskningsanslagen med 30 % jämfört med den senaste socialdemokratiska forskningsbudgeten. Svenska universitet och högskolor har … Läs mer

Dagens system garanterar trygghet

Dagens system garanterar trygghet

Curt Karlsson skriver (Norrköpings Tidningar 15/11) att pensionssystemet behöver förändras för att vara stabilt på lång sikt. Vi kan då lugna Karlsson med att det just är med dagens system som vi garanterar en trygghet även för nästa generationer. Hela pensionssystemet bygger på att många arbetar eftersom dagens löntagare betalar dagens pensioner. Ju fler som … Läs mer

trygghet med dagens pensionssystem

trygghet med dagens pensionssystem

Svar till Curt Karlsson, ordförande PRO Östergötland, MVT den 14 november. Curt Karlsson skriver (14/11) att pensionssystemet behöver förändras för att vara stabilt på lång sikt. Jag kan då lugna Karlsson med att det just är med dagens system som vi garanterar en trygghet även för nästa generationer. Sverige har idag ett av världens mest … Läs mer