Filed under Kriminalitet

M-motion: Skärp straffen för hot mot journalister

M-motion: Skärp straffen för hot mot journalister

Medievärlden 2013-11-04 I slutet av förra året publicerade Brottsförebyggande rådet en rapport om att 16 procent av förtroendevalda i Sverige utsatts för hot eller våld. Nyligen utsattes en kommunpolitiker i Nordmaling för ett brutalt överfall i sitt hem. Också många journalister hotas eller trakasseras på grund av sitt arbete. Nyligen har journalister på Östgöta Correspondenten … Läs mer

Hot mot journalister bör straffas hårdare

Hot mot journalister bör straffas hårdare

Corren 2013-10-22 I slutet av förra året publicerade Brottsförebyggande rådet en rapport om att 16 procent av förtroendevalda i Sverige utsatts för hot eller våld. Också många journalister hotas eller trakasseras på grund av sitt arbete. Nyligen har journalister på Östgöta Correspondenten upprepat hotats för att de rapporterat om organiserad brottslighet. Redaktionen och de utsatta … Läs mer

Vetenskapligt förhållningssätt räddar liv

Vetenskapligt förhållningssätt räddar liv

Dagens Nyheter 2013-09-09 Underhållsbehandling med metadon har sedan 1964 räddat otaliga  människoliv, och har kraftigt minskat överdödligheten för personer med  opiatberoende. Nyttan överväger kraftigt riskerna av läkemedlets  biverkningar, skriver forskare och politiker. De svenska metadonprogrammen hör till de mest reglerade och välskötta i världen. Många metadonbehandlade patienter lyckas lämna missbruket bakom sig och leva ett … Läs mer

Start för arbete om sociala risker

Start för arbete om sociala risker

Idag arrangerade Länsstyrelsen Östergötland en konferens om sociala risker. Inbjuden var bland annat Finn Bengtsson (M) som talade om Sociala risker – en fråga för demokratin. Konferensen inledde ett treåriga utvecklingsarbete i regionen, som i första hand riktar sig till länets kommuner. Syftet med konferensen var att synliggöra risker av social karaktär samt att påbörja ett regionalt förebyggande arbete. … Läs mer

Hur kan problemen med den organiserade brottsligheten lösas i Norrköping och Linköping? – Tv4 och 24Corren

Hur kan problemen med den organiserade brottsligheten lösas i Norrköping och Linköping? – Tv4 och 24Corren

På måndag den 21 januari träffade riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M) och Andreas Norlén (M), tillsammans med landstings- och kommunpolitiker, representanter från hotell- och restaurangbranschen i Norrköping och Linköping för att diskutera hur man bäst ska kunna komma till rätta med den grova, organiserade brottsligheten som drabbar krögarnas verksamhet. ­Torsdagen den 17 januari besökte Norlén och … Läs mer

Rättsäkerhet för alla bättre än godtyckliga kommissioner

Rättsäkerhet för alla bättre än godtyckliga kommissioner

SvD Brännpunkt 2012-09-01 Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (S) (Brännpunkt 30/8) upprörs över vårt förslag att inrätta en oberoende resningsdomstol som kan hantera alla fall av eventuellt felaktiga domar. En annan möjlighet, som vi lyfter fram, är att inrätta ett organ som ges uppgiften att rutinmässigt granska varje ärende där det beviljas resning, för att se … Läs mer

Sverige behöver en resningsdomstol

Sverige behöver en resningsdomstol

Nu kräver oppositionspartierna att regeringen ska tillsätta en granskningskommission i det så kallade Quick (idag Bergwall)-fallet. Vi menar att inrättande av en självständig resningsdomstol, med uppgift att pröva resningsansökningar från alla som anser sig ha blivit felaktigt dömda, skulle vara en mycket viktigare åtgärd till gagn för alla medborgares rättssäkerhet. Detta skriver riksdagsledamöterna Finn Bengtsson … Läs mer

Finn Bengtsson (M) och Andreas Norlén (M) vill se ett mer utbrett samarbete för att stoppa ungas brott

SR 2011-12-06. Riksdageldamöterna Finn Bengtsson och Andreas Norlén träffade polisen i Linköping och Norrköping för att diskutera hur situationen med gängkriminalitet ser ut och hur man arbetar för att hindra ungdomar som har hamnat på glid. Klicka här för att lyssna och läsa mer om besöket på Sveriges Radios hemsida. Klicka på länken nedan för att läsa … Läs mer