Filed under Linköpings universitet

E-week i Linköping, cirkulär ekonomi

E-week i Linköping, cirkulär ekonomi

Under sista veckan i januari arrangerades, för första gången, E-week i Linköping. Fokus låg på energi-, miljö- och klimatfrågor och temat var Cirkulär ekonomi. Klicka här för att läsa mer om E-week.  Under ett par dagar hölls föresläsningar, diskussioner och debatter och som avslutning på veckan deltog en rad politiker i en paneldebatt om hur man kan skapa … Läs mer

Forskning kräver forskare

Forskning kräver forskare

Folkbladet 2013-12-19 Anslagen till den statligt finansierade forskningen höjdes med fem miljarder kronor under perioden 2009-2012. I den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen ökar nivån med ytterligare fyra miljarder kronor till och med 2016. Det motsvarar en total ökning av forskningsanslagen med 30 % jämfört med den senaste socialdemokratiska forskningsbudgeten. Svenska universitet och högskolor har … Läs mer

Tjeckiens ambassadör besöker Linköping

Tjeckiens ambassadör besöker Linköping

Den 25-26 november besökte Tjeckiens ambassadör, Jana Hynková, Linköping där hon togs emot av Landshövding Elisabeth Nilsson, länsråd Kristina Zetterström och riksdagsledamot Finn Bengtsson (M). I Sveriges riksdag leder Finn Bengtsson (M) ett svensk-tjeckiskt parlamentariskt nätverk i syfte att främja den viktiga kontakten länderna emellan. Som en konsekvens av detta nätverk bjöd landshövding, Elisabeth Nilsson, … Läs mer

Den som inte lär av historien är dömd att uppleva den igen

Den som inte lär av historien är dömd att uppleva den igen

Idag arrangerades ett seminarium i riksdagen om östtysk och sovjetisk politisk aktivitet under efterkrigstiden, av riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M), Staffan Danielsson (C), Hans Wallmark (M), Andreas Norlén (M) och Gunnar Axén (M). Efter murens och Stasis nedläggning 1989 öppnades stora delar av dess arkiv upp. Här framkom skrämmande läsning om hur den hemliga säkerhetstjänsten infiltrerat … Läs mer

Forskning hamnar i papperskorgen

Forskning hamnar i papperskorgen

Östgöta Correspondenten 2013-03-05 Zarenoe och Falkhede (FP) är bra förkämpar för medicinsk forskning (Corren debatt 1/3). Men vackra visionerna och en stor ekonomiska satsning som alliansregeringen gör i forskningspropositionen räcker tyvärr inte. Ofta hamnar grus i maskineriet av helt andra skäl. Ett exempel från egen erfarenhet vid Universitetssjukhuset (US) visar på detta. Depressionssjukdomar och självmord … Läs mer

Bengtsson (M) vill se mer forskning kring Stasi verksamhet i Sverige

Efter murens och Stasis nedläggning 1989 öppnades stora delar av dess arkiv upp. Här framkom skrämmande läsning om hur den hemliga säkerhetstjänsten infiltrerat folket genom infiltratörer som rekryterat med omänskliga hot inom de trängsta arbets-, vänskaps- och familjekretsarna. Stasis verksamhet begränsade sig inte bara till Östtyskland utan härjade i en lång rad andra länder, inte … Läs mer

Granskning av Stasis verksamhet i Sverige på Linköpings universitet

Granskning av Stasis verksamhet i Sverige på Linköpings universitet

Efter murens och Stasis nedläggning 1989 öppnades stora delar av dess arkiv upp. Här framkom skrämmande läsning om hur den hemliga säkerhetstjänsten infiltrerat folket genom infiltratörer som rekryterat med omänskliga hot inom de trängsta arbets-, vänskaps- och familjekretsarna. Stasis verksamhet begränsade sig inte bara till Östtyskland utan härjade i en lång rad andra länder, inte … Läs mer