Filed under Motioner

Årets riksdagsmotioner

Årets riksdagsmotioner

Den allmänna motionstiden, som i år började den 17 september och avslutades den 4 oktober, har precis avslutats. En tid då riksdagens ledamöter får möjlighet att lämna in motioner, dvs. förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Finn Bengtsson (M) var en av de riksdagsledamöter som valde att lämna in ett antal motioner.       … Läs mer

Debatt om sjukvård

Debatt om sjukvård

Idag debatterades flera motioner på ämne hälso- och sjukvård i riksdagen. En debatt där även Finn Bengtsson (M) deltog. Klicka här för att se hela debatten Klicka på länkarna nedan för att läsa motion 491 och 427: 2012/13:So491 2012/13:So427

MP:s politik ett hot mot SAAB

MP:s politik ett hot mot SAAB

Östgöta Correspondenten 2013-03-01 Lillemets (MP) och Hillerbrand (MP) hävdar i sin replik till oss att det är ansvarslöst av Moderaterna att kräva enhetliga och tydliga riktlinjer i frågor som rör bullernivåer vid bostadsbyggande. Miljöpartiet menar med andra ord att en politik som förespråkar otydlighet skulle vara ansvartagande. Att Miljöpartiet inte är ett parti som står … Läs mer

Granskning av Stasis verksamhet i Sverige

Granskning av Stasis verksamhet i Sverige

Riksdagen beslutade hösten 2012 att godkänna regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till forskning inom sju olika utgiftsområden (se 2012/13:FiU1). Det är en satsning på forskning som skulle innebära en successiv nivåökning till 2016 med 4 miljarder kronor. Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) har skrivit en motion i ämnet som handlar om att överväga möjligheten att … Läs mer

Tandläkartidningen lyfter Cederfelts och Bengtssons motion

Tandläkartidningen lyfter Cederfelts och Bengtssons motion

Det finns ett flertal medicinska diagnoser som medför påverkan på tandstatusen liksom det finns tillstånd där tandstatusen påverkar övriga hälsobefinnandet. I dag omfattar tandvårdsbehandling som ett led i sjukvårdsbehandling 14 grupper. Självklart kan det finnas anledning att revidera vilka sjukvårdsgrupper som skall inkluderas. För de 14 diagnosgrupperna finns det i sin tur regler för när, … Läs mer

Blir det billigare med byten till generika

Blir det billigare med byten till generika

Riksdagsledamot och överläkare Finn Bengtsson (M) intervjuas i SVT:s granskning av statens utbyte av läkemedel till generika. Klicka här för att läsa om reportaget på svt.se och klicka här för att se reportaget på svt.se Finn Bengtsson har motionerat i ämnet, klicka på länken nedan för att läsa hela motionen på riksdagen.se: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forbattringar-i-den-nationella_H002So547/?text=true

Dagen Medicin tar upp Finn Bengtsson (M) motion om en statlig finansiering av sjukvården

Dagen Medicin tar upp Finn Bengtsson (M) motion om en statlig finansiering av sjukvården

Dagens Medicin 2012-10-17 Klicka på länkarna nedan för att läsa artiklarna i Dagena Medicin: De vill att staten tar över sjukvården – Dagens Medicin 2012-10-17 Universitetssjukhusen kan bli de första att föras över från landstingen – Dagens Medicin 2012-10-17 Klicka på länken nedan för att läsa hela motionen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Huvudmannaskap-for-universitet_H002So491/?text=true