Filed under Pressmeddelande

Industridag Östergötland 26 november

Industridag Östergötland 26 november

I Östergötland har en stor del av befolkningen sin försörjning från industrin men branschen har samtidigt svårt att locka kompetent arbetskraft och allt färre väljer arbeten eller utbildningar inom industrin. Den 26 november arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en Industridag för att ena länets krafter kring industrins möjligheter. Under dagen kommer även riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) att delta. … Läs mer

Öppet hus i Åtvidaberg – berätta vad Du tycker är viktigt inför valet 2014

Öppet hus i Åtvidaberg – berätta vad Du tycker är viktigt inför valet 2014

Fredagen 6 september mellan 15:00 och 18:00 hos Sportringen Åtvidaberg kommer det att hållas en öppen dialog och samtal mellan lokala Moderata politiker och Åtvidabergare. Under kvällen, omkring kl 15.30, kommer bland annat Finn Bengtsson att finnas på plats för att berätta om riksdagsarbetet och vad det betyder för Åtvidaberg. Alla intresserade är välkomna och det kommer … Läs mer

Taiwans högsta representant i Sverige besöker Linköping

Taiwans högsta representant i Sverige besöker Linköping

På torsdag den 31 januari får Linköping förnämt besök av Taiwans högsta representant i Sverige, generalsekreterare Thomas T.S Cheng. På initiativ av riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M) och Yvonne Andersson (KD) har landshövding Elisabeth Nilsson bjudit in Thomas T.S Cheng för ett möte med både lokalt näringsliv och universitet kl 16 som avslutas med en gemensam … Läs mer

Hur ser moderaternas framtida välfärdspolitik ut?

Hur ser moderaternas framtida välfärdspolitik ut?

På lördag den 26 januari arrangerar Östgötamoderaterna och Moderata Seniorer en välfärdsdag i Linköping där representanter från de moderata arbetsgrupperna för Bättre vård, Utveckling av moderat skolpolitik, Barnen i fokus och Framtidens socialpolitiska trygghetssystem presenterar moderaternas välfärdspolitik. Medverkande talare och ämne: Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M), ledamot av den Parlamentariska      socialförsäkringsutredningen – Framtidens socialpolitiska trygghetssystem. … Läs mer

Finn Bengtsson (M) och Marie Morell (M) i paneldebatt om sällsynta diagnoser

Finn Bengtsson (M) och Marie Morell (M) i paneldebatt om sällsynta diagnoser

Riksdagsledamot Bengtsson (M) och landstingsråd Morell (M) i paneldebatt om sällsynta diagnoser Den 3 september arrangerar Riksförbundet Sällsynta diagnoser ett seminarium för information och diskussion om sällsynta diagnoser. Ett område som behöver lyftas och diskuteras för att öka kunskapen om sällsynta diagnoser, både inom sjukvården men även bland allmänheten. Sällsynta diagnoser är vanligare än man … Läs mer

Co-payment i sjukvården

På torsdag den 23 augusti deltar Finn Bengtsson i en paneldebatt om så kallad ”Co-payment” i sjukvården, något som kan översättas till gemensam betalning mellan landsting och patient. Ett ganska ovanligt förekommande system i Sverige men inom tandvården helt accepterat. Klicka här för att läsa mer.  

Riksdagsledamöter Svensson (M) och Bengtsson (M) diskuterar sjukförsäkring och jobb i Halmstad

Den internationella finanskrisen har inte lämnat något land oberört och även Sverige har påverkats. Här har den svenska arbetsmarknaden försvagats men Sverige har ändå klarat sig relativt väl ur krisens spår. Under denna tid har långtidsarbetslösa varit utsatta. En grupp som ofta består av funktionshindrade, sjuka och/eller äldre personer. För att dämpa krisen effekter på … Läs mer

Riksdagsledamot Bengtsson (M) på Fas 3- och sjukförsäkringsturné i Umeå 27-28/6

Den internationella finanskrisen har inte lämnat något land oberört och även Sverige har påverkats. Här har den svenska arbetsmarknaden försvagats men Sverige har ändå klarat sig relativt väl ur krisens spår. Under denna tid har långtidsarbetslösa varit utsatta. För att dämpa krisen effekter på sysselsättning och arbetslöshet genomförde alliansregeringen kraftfulla förstärkningar av arbetsmarknadspolitiken. En viktig … Läs mer