Filed under Riksdagen

Finn Bengtsson debatterar om sjukförsäkringen i sveriges riksdag

Finn Bengtsson debatterar om sjukförsäkringen i sveriges riksdag

Sveriges Riksdag 2012-12-12 Finn Bengtsson: Oppositionen har nu låtit sig förfasas samfällt av den ytterst viktiga sjukförsäkringsreform som genomfördes under 2008 med tydlig verkan från år 2010. Ledartröjan för att beskriva denna dystopi har föga förvånande tagits på av Vänsterns representant Wiwi-Anne Johansson i föregående inlägg. Sjukförsäkringsreformen har följts upp noga från starten och löpande … Läs mer

Dagen Medicin tar upp Finn Bengtsson (M) motion om en statlig finansiering av sjukvården

Dagen Medicin tar upp Finn Bengtsson (M) motion om en statlig finansiering av sjukvården

Dagens Medicin 2012-10-17 Klicka på länkarna nedan för att läsa artiklarna i Dagena Medicin: De vill att staten tar över sjukvården – Dagens Medicin 2012-10-17 Universitetssjukhusen kan bli de första att föras över från landstingen – Dagens Medicin 2012-10-17 Klicka på länken nedan för att läsa hela motionen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Huvudmannaskap-for-universitet_H002So491/?text=true

Se Socialförsäkringsutskottets öppna utfrågning om effekterna av rehabiliteringskedjan i riksdagen här

Se Socialförsäkringsutskottets öppna utfrågning om effekterna av rehabiliteringskedjan i riksdagen här

Klicka här för att se hela utrfrågning på riksdagen.se Under tisdagen den 2 oktober höll socialförsäkringsutskottet en öppen utfrågning om effekterna av rehbiliteringskedjan. Inbjudna talare var bland annat Dan Eliasson, generaldirektör Försäkringskassan, Per Molander, generaldirektör Inspektionen för socialförsäkringen, Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen och Katarina Mattsson, kanslichef/försäkringschef Arbetslöshetskassornas Samorganisation.    

Finn Bengtsson ställer frågor om sjukförsäkringen till socialförsäkringsminister Kristersson

Finn Bengtsson ställer frågor om sjukförsäkringen till socialförsäkringsminister Kristersson

Riksdagen 2012-09-27 Sjukförsäkringsreformen Anf. 62 FINN BENGTSSON (M): Herr talman! Dagens DN Debatt handlar glädjande nog om socialpolitik. Där skriver socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att han är övertygad om att sjukförsäkringsreformen, som genomfördes 2008, var både viktig och riktig. Han får onekligen stöd av de siffror som nyligen har levererats av Försäkringskassan. Det visar sig att … Läs mer