Filed under Sjukförsäkringen

V tvingar bort kvinnor från arbetsmarknaden

V tvingar bort kvinnor från arbetsmarknaden

Östgöta Correspondeten 2014.02.06 Sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 har sjukförsäkringsreformen gett goda resultat. Sverige har gått från den högsta nivån av nybeviljade vuxna förtidspensionärer i Europa till den absolut lägsta och stora kvalitetsförbättringar har skett på rehabiliteringsområdet. Vilket har resulterat i ett minskat utanförskap. Detta undviker Vänsterpartiet, med Ulla Andersson i spetsen, att nämna när de … Läs mer

Gör vården mer framåtriktad

Gör vården mer framåtriktad

Nya teknologier får inte ses som kostnadsdrivande när de i själva verket ger oss möjligheten att öka hälsan i samhället, förebygga och behandla sjukdomar mer effektivt och därmed minska både samhällskostnader och lidande. Sverige behöver en mer jämlik och framåtriktad hälso- och sjukvård. De uppmärksammade problemen med ökade vårdkostnader och kritiken mot landstingens ojämlika införande … Läs mer

LO:s förslag leder till skenande sjukskrivningar

LO:s förslag leder till skenande sjukskrivningar

Expressen 2013.11.03 Innan alliansen reformerade sjukförsäkringen hade Sverige en orimligt hög sjukfrånvaro, frånvaron av tidsgränser tillät sjukskrivningarna att skena. Något som Tobias Baudin missar att ta upp i sin kritik mot sjukförsäkringsreformen. I dag är 250 000 färre människor sjukfrånvarande. Människor, som länge stått utanför, närmar sig nu arbetsmarknaden. Det är omtumlande, men alternativet är … Läs mer

Pensionspengar är där de ska vara

Pensionspengar är där de ska vara

Corren 2013-10-16 I flera insändare har överföringen av de 258 miljarder kronorna från ålderspensionssystemet, som genomfördes i början av 2000-talet, nämnts och man kräver att dessa pengar betalas tillbaka. Tyvärr missar man en viktig punkt som förklarar varför så inte kan ske. En gång i tiden innehöll ålderspensionssystemet mer än bara pension, där ingick även … Läs mer

Ändra sjuklöneansvaret gagnar inte företagen

Ändra sjuklöneansvaret gagnar inte företagen

Förslaget till ändring av sjuklöneansvaret är ogenomtänkt. Vid finansiering av statens ökade kostnader via arbetsgivaravgiften kommer bördan av detta att fördela sig annorlunda än kostnaderna: Det blir en förskjutning av kostnaderna från kommuner och landsting till privat sektor, skriver Finn Bengtsson (M) i dagens Svd Brännpunkt. Sedan den allmänna sjukförsäkringen infördes 1955 har Sverige strävat … Läs mer

Med S riskerar kurvan att stiga igen

Med S riskerar kurvan att stiga igen

En uppåtgående kurva behöver inte vara positiv. Så var fallet i slutet av 90-talet. Då visade den uppåtgående kurvan på utvecklingen av antalet personer i långvarig sjukfrånvaro. Kurvan steg brant. För att vända denna negativa trend införde dåvarande S-regering en ettårsbedömningen, en regel som gick ut på att överväga förtidspension av människor efter att de varit sjukskrivna i … Läs mer

Socialdemokratiskt förslag om sjuklön ”misstänkt populism”

Socialdemokratiskt förslag om sjuklön ”misstänkt populism”

Corren 2013-08-17 Löfven/Löfstrands S-förslag om slopande av andra sjuklöneveckan för arbetsgivare är en reform som måste ifrågasättas, skriver Finn Bengtsson (M). Hur är det egentligen med S intresse för småföretagens villkor? Bra politik för företagande i allmänhet och småföretagande i synnerhet är en självklarhet om man vill skapa nya jobb. För det är här de … Läs mer

Alliansens politik bryter utanförskapet

Alliansens politik bryter utanförskapet

Corren 2013-08-15 Vi står för jobbpolitik och kunskapsskola – hur är det med S? Länets S-riksdagsledamöter kritiserar regeringen för att inte hålla sina löften. De tummar på sanningen och de misslyckades i regeringsställning på samma punkter. Sedan Alliansen tillträdde har ungefär 200 000 fler blivit sysselsatta och mer än lika många lämnat ett utanförskap från … Läs mer