Filed under Sjukvård

Gör vården mer framåtriktad

Gör vården mer framåtriktad

Nya teknologier får inte ses som kostnadsdrivande när de i själva verket ger oss möjligheten att öka hälsan i samhället, förebygga och behandla sjukdomar mer effektivt och därmed minska både samhällskostnader och lidande. Sverige behöver en mer jämlik och framåtriktad hälso- och sjukvård. De uppmärksammade problemen med ökade vårdkostnader och kritiken mot landstingens ojämlika införande … Läs mer

Vetenskapligt förhållningssätt räddar liv

Vetenskapligt förhållningssätt räddar liv

Dagens Nyheter 2013-09-09 Underhållsbehandling med metadon har sedan 1964 räddat otaliga  människoliv, och har kraftigt minskat överdödligheten för personer med  opiatberoende. Nyttan överväger kraftigt riskerna av läkemedlets  biverkningar, skriver forskare och politiker. De svenska metadonprogrammen hör till de mest reglerade och välskötta i världen. Många metadonbehandlade patienter lyckas lämna missbruket bakom sig och leva ett … Läs mer

Forskningen ger inga entydiga svar om valfrihetsreformer

Forskningen ger inga entydiga svar om valfrihetsreformer

Det påstås i samhällsdebatten idag att vinster i välfärden är bevisat  skadliga. På DN Debatt (16/8) sägs att forskningen ger entydiga svar om  vådan av valfrihetsreformer. Det förminskar denna väsentliga politiska  diskussion på ett otillbörligt sätt, skriver rikdsdagsledmoten och läkaren Finn Bengtsson (M) på dagens DN debattsidor. Kollegan Katarina Hamberg (DN Debatt 16/8) ger sig … Läs mer

Rätten till hälsa måste gälla alla

Rätten till hälsa måste gälla alla

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft som ger tillståndslösa personer i Sverige rätt till samma subventionerade vård som asylsökande har tillgång till. En rättighet som har rört upp en hel del känslor och åsikter, vissa mörka och fientliga. Sverige har en reglerad invandring och ska fortsätta ha det. Personer som … Läs mer

Vård självklar för asylsökande

Vård självklar för asylsökande

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft som ger tillståndslösa personer i Sverige rätt till samma subventionerade vård som asylsökande har tillgång till. En rättighet som har rört upp en hel del känslor och åsikter, vissa mörka och fientliga. Sverige har en reglerad invandring och ska fortsätta ha det. Personer som … Läs mer

Statliga sjukvårdsmiljarder endast temporära lösningar

Statliga sjukvårdsmiljarder endast temporära lösningar

Svar till Mikael Eriksson på SvD Brännpunkt 31/7 2013 Det är inte svårt att hålla med Mikael Eriksson (SvD Brännpunkt 31/7) om att bristen på vårdplatser är ett överhängande och akut problem att lösa i Sverige idag. Men lösningar av typen extra miljarder av olika slag från staten till sjukvårdshuvudmännen, dvs. landstingen, ger inte tyvärr … Läs mer

Per Ramhorn (SD) oroar sig i onödan

Per Ramhorn (SD) oroar sig i onödan

Per Ramhorn (SD) oroas i sin insändare (Folkbladet 3/6) över att asyllagen sätts ur spel i och med en ny lag som ger tillståndslösa personer i Sverige tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård. Jag kan då lugna Ramhorn med att så inte kommer att ske. Sverige har en reglerad invandring och ska fortsätta ha det. … Läs mer

IP-debatt om kontroll av vårdcentraler inom vårdvalet

IP-debatt om kontroll av vårdcentraler inom vårdvalet

En av dagens interpellationsdebatter handlade om kotroll av vårdcentraler inom vårdvalet. Riksdagsledamot Hillevi Larsson (S) har ställt en fråga till socialminister Göran Hägglund (KD) som idag besvarades av både Hägglund men även Finn Bengtsson (M). – Det är så att lagen om valfrihet, som alliansregeringen har infört, med fördel skulle kunna gälla hela landet. Det finns … Läs mer