Filed under Socialförsäkringar

Dagens system garanterar trygghet

Dagens system garanterar trygghet

Curt Karlsson skriver (Norrköpings Tidningar 15/11) att pensionssystemet behöver förändras för att vara stabilt på lång sikt. Vi kan då lugna Karlsson med att det just är med dagens system som vi garanterar en trygghet även för nästa generationer. Hela pensionssystemet bygger på att många arbetar eftersom dagens löntagare betalar dagens pensioner. Ju fler som … Läs mer

Pensionspengar är där de ska vara

Pensionspengar är där de ska vara

Corren 2013-10-16 I flera insändare har överföringen av de 258 miljarder kronorna från ålderspensionssystemet, som genomfördes i början av 2000-talet, nämnts och man kräver att dessa pengar betalas tillbaka. Tyvärr missar man en viktig punkt som förklarar varför så inte kan ske. En gång i tiden innehöll ålderspensionssystemet mer än bara pension, där ingick även … Läs mer

Med S riskerar kurvan att stiga igen

Med S riskerar kurvan att stiga igen

En uppåtgående kurva behöver inte vara positiv. Så var fallet i slutet av 90-talet. Då visade den uppåtgående kurvan på utvecklingen av antalet personer i långvarig sjukfrånvaro. Kurvan steg brant. För att vända denna negativa trend införde dåvarande S-regering en ettårsbedömningen, en regel som gick ut på att överväga förtidspension av människor efter att de varit sjukskrivna i … Läs mer

Statliga sjukvårdsmiljarder endast temporära lösningar

Statliga sjukvårdsmiljarder endast temporära lösningar

Svar till Mikael Eriksson på SvD Brännpunkt 31/7 2013 Det är inte svårt att hålla med Mikael Eriksson (SvD Brännpunkt 31/7) om att bristen på vårdplatser är ett överhängande och akut problem att lösa i Sverige idag. Men lösningar av typen extra miljarder av olika slag från staten till sjukvårdshuvudmännen, dvs. landstingen, ger inte tyvärr … Läs mer

Så förbättras tryggheten för egenföretagarna

Så förbättras tryggheten för egenföretagarna

Regeringen föreslog nyligen att gravida egenföretagare ska få samma möjligheter till graviditetspenning som anställda. Det innebär ett tryggare företagande för kvinnor, och ingår i arbetet att stärka de sociala trygghetssystemen för företagare. Genom att stärka den sociala tryggheten för företagare kan företagandet bli mer attraktivt för bredare grupper. Till exempel är kvinnor underrepresenterade i att … Läs mer

Finn Bengtsson (M) mot Louise Malmström (S) i Radio Östergötland

Finn Bengtsson (M) mot Louise Malmström (S) i Radio Östergötland

I dagens Östergötland idag P4 debatterar riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) mot Louise Malmström (S) om allt ifrån händelserna i Husby, segregration, samhällsklyftor, gängkriminalitet till psykisk ohälsa, sjukskrivning samt förebyggande arbete mot arbetsskador. Klicka på länken nedan för att lyssna på hela debatten: Finn Bengtsson i Radio Östergörland 21 maj

Ny chans för alla som kan

Ny chans för alla som kan

Folkbladet 2013-04-25 ”En ny chans i livet”, så beskrev Gill Bellini (svt 2010) den nya arbetslivsintroduktionen som hjälpte henne att lämna en sjukskrivning och hitta vägen tillbaka till arbetslivet igen. Och fler är de som har uttryckt en glädje över att sjukförsäkringen numer ger dem stöd och hjälp att ta sig tillbaka till arbetslivet igen. … Läs mer

Sjukförsäkringsreformen fokuserar på rehabilitering

Sjukförsäkringsreformen fokuserar på rehabilitering

Vimmerby Tidning 2013-04-20 En uppåtgående kurva skulle kunna visa på en positiv utveckling, att bättre tider är på intåg. Men en uppåtgående kurva kan även visa på exakt det motsatta, som exempelvis fallet var i slutet av 90-talet och början 2000-talet. Då visade denna kurva på tidens stora samhällsproblem i landet, nämligen utvecklingen av antalet … Läs mer