Filed under Nyheter

Industridag Östergötland 26 november

Industridag Östergötland 26 november

I Östergötland har en stor del av befolkningen sin försörjning från industrin men branschen har samtidigt svårt att locka kompetent arbetskraft och allt färre väljer arbeten eller utbildningar inom industrin. Den 26 november arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en Industridag för att ena länets krafter kring industrins möjligheter. Under dagen kommer även riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) att delta. … Läs mer

Riksdagskandidater från Östergötland

Riksdagskandidater från Östergötland

Den 26 oktober hölls nomineringsstämman i Östergötland då listan över riksdagskandidaterna från länet skulle sättas inför valet 2014. Efter mingel bland kandidaternas montrar och en utfrågning av samtliga kandidater fick stämmans 250 ombud möjlighet att rösta fram ordningen på listan. Resultatet blev en förstaplats till Andreas Norlén, en andraplats till Finn Bengtsson och en tredjeplats … Läs mer

För en tid sedan kunde man läsa om oroligheter kring asylboendet i Gusum, Östergötland. Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M), och kommunpolitiker i Valdemarvsik Anna Nilsson (M), besökte då orten och bjöd, tillsammans med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Polisen in till en diskussionskväll med Gusumborna. Nu när antalet flyktingar, från bland annat Syrien, ökar återvände Bengtsson och Nilsson till Norrköping … Läs mer

Årets riksdagsmotioner

Årets riksdagsmotioner

Den allmänna motionstiden, som i år började den 17 september och avslutades den 4 oktober, har precis avslutats. En tid då riksdagens ledamöter får möjlighet att lämna in motioner, dvs. förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Finn Bengtsson (M) var en av de riksdagsledamöter som valde att lämna in ett antal motioner.       … Läs mer

Frihandelsavtal lägger grunden för fler jobb

Frihandelsavtal lägger grunden för fler jobb

Corren 2013-09-04 Under de senaste åren har vi upplevt den värsta globala ekonomiska krisen sedan 1930-talet. En avgörande nyckel för att motverka efterdyningarna är att underlätta för internationell handel. Långsiktig tillväxt gynnas av att människor och företag exporterar sådant de gör bra och importerar sådant som andra gör bättre. På så vis främjar handel konkurrens … Läs mer

Vård självklar för asylsökande

Vård självklar för asylsökande

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft som ger tillståndslösa personer i Sverige rätt till samma subventionerade vård som asylsökande har tillgång till. En rättighet som har rört upp en hel del känslor och åsikter, vissa mörka och fientliga. Sverige har en reglerad invandring och ska fortsätta ha det. Personer som … Läs mer

Lugnare i Gusum ett år efter asyldebatten

Lugnare i Gusum ett år efter asyldebatten

För en tid sedan kunde man i läsa i tidningar om oroligheter kring asylboendet i Gusum. Riksdagsledamot Bengtsson (M), ledamot i socialförsäkringsutskottet, besökte därför orten och bjöd in till en diskussionskväll med Gusumborna. Sedan dess har det hänt en del på det migrations- och integrationspolitiska området vilket fick Bengtsson att återvända och, tillsammans med kommunpolitiker Anna Nilsson (M), … Läs mer

Klara besked behövs i bullerfrågan

Klara besked behövs i bullerfrågan

Östgöta Correspondenten 2013-02-18 Idag besöker vi Linköping för samtal om hur motstridiga myndighetsbeslut kopplade till buller riskerar att slå direkt mot framväxten av nya jobb och bostadsbyggande. Vår utgångspunkt är tydlig: Det är nu hög tid att det tas fram enhetliga riktlinjer som förenklar för företag och samtidigt underlättar för fler bostäder. En stad som … Läs mer