Filed under Norrköping

Rundabordssamtal om FunkA-utredningen och besök på Kooptima

Igår ordnade jag och riksdagsledamot Cristina Husmark Pehrsson, utredare för den sk FunkA-utredning, rundabordssamtal på Fontän-huset i Linköping tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och fler olika organisationer för funktionshindrade. På eftermiddagen besökte vi tillsammans med bla Sophia Jarl (M) Kooptima i Norrköping, ett företag som erbjduer arbetsträning, bemanning, sysselsättning Fas 3 samt administrativ service. Mycket intressant … Läs mer

S hotar de regionala flygplatserna

S hotar de regionala flygplatserna

Socialdemokraterna vill återreglera den svenska flygtrafikledningstjänsten. Det innebär ett hot mot många av de mindre flygplatserna, skriver Finn Bengtsson (M) och Jan-Evert Rådhström (M) i dagens Corren. Socialdemokraterna gör det svårare för de regionala flygplatserna att överleva. Det är ett dråpslag mot människor och företag som är beroende av sin regionala flygplats. Socialdemokraterna vill, tillsammans … Läs mer

Hur kan problemen med den organiserade brottsligheten lösas i Norrköping och Linköping? – Tv4 och 24Corren

Hur kan problemen med den organiserade brottsligheten lösas i Norrköping och Linköping? – Tv4 och 24Corren

På måndag den 21 januari träffade riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M) och Andreas Norlén (M), tillsammans med landstings- och kommunpolitiker, representanter från hotell- och restaurangbranschen i Norrköping och Linköping för att diskutera hur man bäst ska kunna komma till rätta med den grova, organiserade brottsligheten som drabbar krögarnas verksamhet. ­Torsdagen den 17 januari besökte Norlén och … Läs mer

Bengtsson (M), Nilsson (M) och Bergqvist (M) besökte Migrationsverket i Norrköping för samtal kring oroligheterna i Gusum

Moderata företrädare på riks- och kommunal nivå i samtal med Migrationsverket om oroligheterna i Gusum Under en tid har man kunnat läsa om otroligheter kring asylboendet i Gusum. Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) besökte därför Migrationsverket i Norrköping tillsammans med både oppositionsråd Fredrik Bergqvist (M) samt Anna Nilsson (M) från Valdermarsviks kommun. – Vi måste se … Läs mer

S-politiken är tydligen densamma

S-politiken är tydligen densamma

2012-03-19 NT. I Sverige riskerar cirka 14 000 ungdomar att förlora jobbet när Socialdemokraterna nu vill fördubbla kostnaderna för arbetsgivare som har unga anställda. Det skriver Moderaterna Gunnar Axén, Finn Bengtsson, Andreas Norlén och Betty Malmborg i ett svar till socialdemokratiska riksdagsledamöterna Johan Löfstrand, Louise Malmström, Billy Gustafsson, Anna-Lena Sörenson och Johan Andersson, NT-debatt Jobben … Läs mer

Kortare handläggningstider av stor vikt vid flyktingmedicinsk service

Moderaternas ledamöter i riskdagens socialförsäkringsutskott besökte på måndagen Flyktingmedicinskt centrum (FMC) i Norrköping. Kortare handläggningstider av stor vikt vid flyktingmedicinsk service Artikel publicerad 2012-02-20 Moderaternas ledamöter i riskdagens socialförsäkringsutskott besökte på måndagen Flyktingmedicinskt centrum (FMC) i Norrköping.  FMC har ett länsövergripande ansvar att till stor del arbeta mot asylsökande med psykosomatiska och sociala problem relaterade … Läs mer

En skattehöjning som manar till eftertanke..

När borgerliga politiker höjer landstingsskatten, som nu i Östergötland, så motverkar detta den borgerliga regeringens viktiga reformer med jobbskatteavdrag i syfte att stimulera till en bättre arbetslinje. Tyvärr medför en sådan skattehöjning också en negativ fördelningspolitisk konsekvens genom att de yrkesgrupper vi särskilt vill stödja med jobbskatteavdragen, de med låga eller medelstora inkomster, drabbas mer … Läs mer

Det rekordhöga sjuktalet har minskat

NT 2012-02-06. I grunden berodde mycket av de skenande sjukskrivningstalen som sågs i Sverige under 00-talets första hälft inte minst på den passivitet som präglade de sjukskrivningar som gjordes. Det skriver Gunnar Axén (M) och Finn Bengtsson (M) i ett svar till Henrik Lund, NT-debatt. Henrik Lund påstår i NT den 20 januari att regeringens … Läs mer

Reformeringen av sjukförsäkringen viktig

NT 2012-01-13. Vi ser det som naturligt att fortsätta utveckla sjukförsäkringen i syfte att på ett tryggt sätt bryta utanförskapet för fler. Det skriver Gunnar Axén (M) och Finn Bengtsson (M), riksdagsledamöter, Östergötland.     Henrik Lund menar i NT den 9 januari att antalet sjukskrivna inte i alla lägen ger en rättvis bild av hur frisk … Läs mer

M ger fler och bredare vägar tillbaka

NT 2011-12-30. Vi följer upp och utvecklar sjukförsäkringsreformen, vi ökar våra satsningar på rehabilitering och breddar vägarna tillbaka till arbetsgemenskapen. Det skriver de moderata riksdagsledamöterna Gunnar Axén, Mikael Cederbratt, Lars-Arne Staxäng, Finn Bengtsson, Saila Quicklund, Gunilla Nordgren och Eva Lohman.      I dag är hälften så många sjukskrivna och sjukskrivningstiden har halverats jämfört med när det … Läs mer