Posted in februari 2013

Alliansen satsar på unga med funktionsnedsättning

Alliansen satsar på unga med funktionsnedsättning

Alliansregeringen investerar för att skapa ett samhälle som håller ihop. En viktig del i detta är att människor med funktionsnedsättningar ska bli fullt delaktiga i samhällslivet. Då är det avgörande med en inkluderande arbetsmarknad där alla tillåts delta efter egen förmåga. För att möjliggöra detta behövs förbättringar av våra trygghetssystem så att de utformas för … Läs mer

Bengtsson (M) vill se mer forskning kring Stasi verksamhet i Sverige

Efter murens och Stasis nedläggning 1989 öppnades stora delar av dess arkiv upp. Här framkom skrämmande läsning om hur den hemliga säkerhetstjänsten infiltrerat folket genom infiltratörer som rekryterat med omänskliga hot inom de trängsta arbets-, vänskaps- och familjekretsarna. Stasis verksamhet begränsade sig inte bara till Östtyskland utan härjade i en lång rad andra länder, inte … Läs mer

Granskning av Stasis verksamhet i Sverige på Linköpings universitet

Granskning av Stasis verksamhet i Sverige på Linköpings universitet

Efter murens och Stasis nedläggning 1989 öppnades stora delar av dess arkiv upp. Här framkom skrämmande läsning om hur den hemliga säkerhetstjänsten infiltrerat folket genom infiltratörer som rekryterat med omänskliga hot inom de trängsta arbets-, vänskaps- och familjekretsarna. Stasis verksamhet begränsade sig inte bara till Östtyskland utan härjade i en lång rad andra länder, inte … Läs mer

Fyra Frågor (Corren) till Finn om DDR-samlingen på Liu

Med anledning av att Finn Bengtsson (M) idag möter upp forskare Anders Törnvall på Linköpings universitet för att visa upp den något okända DDR-samlingen som finns på ett av universitetets bibliotek, så passade Östgöta Correspondenten på att ställa Fyra Frågor till Finn om detta. Klicka på länken nedan för att läsa mer: Fyra Frågor till … Läs mer

Granskning av Stasis verksamhet i Sverige

Granskning av Stasis verksamhet i Sverige

Riksdagen beslutade hösten 2012 att godkänna regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till forskning inom sju olika utgiftsområden (se 2012/13:FiU1). Det är en satsning på forskning som skulle innebära en successiv nivåökning till 2016 med 4 miljarder kronor. Riksdagsledamot Finn Bengtsson (M) har skrivit en motion i ämnet som handlar om att överväga möjligheten att … Läs mer

Klara besked behövs i bullerfrågan

Klara besked behövs i bullerfrågan

Östgöta Correspondenten 2013-02-18 Idag besöker vi Linköping för samtal om hur motstridiga myndighetsbeslut kopplade till buller riskerar att slå direkt mot framväxten av nya jobb och bostadsbyggande. Vår utgångspunkt är tydlig: Det är nu hög tid att det tas fram enhetliga riktlinjer som förenklar för företag och samtidigt underlättar för fler bostäder. En stad som … Läs mer

Nationell strategi för sällsynta diagnoser

Nationell strategi för sällsynta diagnoser

Den 26 november arrangerade Riksförbundet Sällsynta diagnoser konferensen Nationell strategi för sällsynta sjukdomar, hur gör vi nu? Konferensen var en del av Europlanprojektet och syftade till att utveckla förutsättningar för implementeringen av den nationella strategin. Här samlades vårdgivare, politiker och brukarföreträdare för personer med sällsynta diagnoser och diksussionsämnet var Socialstyrelsens förslag till nationell strategi för sällsynta sjukdomar. … Läs mer

Jobbskatteavdraget gynnar pensionärer

Jobbskatteavdraget gynnar pensionärer

Södermanlands Nyheter 2013-02-11 Bernt Järlefalk skriver i tidningen den 28/8 att jobbskatteavdrag och fler i arbete inte gynnar pensionärerna. För att ha varit medlem i Sveriges pensionärers intresseparti, SPI, förvånar Järlefalk oss med att inte vara bättre påläst. Jobbskatteavdraget har inneburit runt 100 000 nya jobb samtidigt som nära 200 000 fler är sysselsatta idag … Läs mer