Filed under Forskning

E-week i Linköping, cirkulär ekonomi

E-week i Linköping, cirkulär ekonomi

Under sista veckan i januari arrangerades, för första gången, E-week i Linköping. Fokus låg på energi-, miljö- och klimatfrågor och temat var Cirkulär ekonomi. Klicka här för att läsa mer om E-week.  Under ett par dagar hölls föresläsningar, diskussioner och debatter och som avslutning på veckan deltog en rad politiker i en paneldebatt om hur man kan skapa … Läs mer

Gör vården mer framåtriktad

Gör vården mer framåtriktad

Nya teknologier får inte ses som kostnadsdrivande när de i själva verket ger oss möjligheten att öka hälsan i samhället, förebygga och behandla sjukdomar mer effektivt och därmed minska både samhällskostnader och lidande. Sverige behöver en mer jämlik och framåtriktad hälso- och sjukvård. De uppmärksammade problemen med ökade vårdkostnader och kritiken mot landstingens ojämlika införande … Läs mer

Forskning kräver forskare

Forskning kräver forskare

Folkbladet 2013-12-19 Anslagen till den statligt finansierade forskningen höjdes med fem miljarder kronor under perioden 2009-2012. I den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen ökar nivån med ytterligare fyra miljarder kronor till och med 2016. Det motsvarar en total ökning av forskningsanslagen med 30 % jämfört med den senaste socialdemokratiska forskningsbudgeten. Svenska universitet och högskolor har … Läs mer

Systemet har varit vårt minne över utveckling och förändring av levnadsförhållanden.

Systemet har varit vårt minne över utveckling och förändring av levnadsförhållanden.

Sydsvenskan 2013-12-02 Det är hög tid att SCB återgår till att göra intervjuundersökningar av levnadsförhållanden genom besöksintervjuer, med samma upplägg som före 2006. Det skriver ett stort antal professorer och experter i området välfärdsforskning. För 40 år sedan inrättade Sveriges riksdag ett nytt statistiksystem för välfärdsutvecklingen i vid bemärkelse, för forskning, samhällsplanering och samhällsdebatt. Systemet … Läs mer

Tjeckiens ambassadör besöker Linköping

Tjeckiens ambassadör besöker Linköping

Den 25-26 november besökte Tjeckiens ambassadör, Jana Hynková, Linköping där hon togs emot av Landshövding Elisabeth Nilsson, länsråd Kristina Zetterström och riksdagsledamot Finn Bengtsson (M). I Sveriges riksdag leder Finn Bengtsson (M) ett svensk-tjeckiskt parlamentariskt nätverk i syfte att främja den viktiga kontakten länderna emellan. Som en konsekvens av detta nätverk bjöd landshövding, Elisabeth Nilsson, … Läs mer

Vetenskapligt förhållningssätt räddar liv

Vetenskapligt förhållningssätt räddar liv

Dagens Nyheter 2013-09-09 Underhållsbehandling med metadon har sedan 1964 räddat otaliga  människoliv, och har kraftigt minskat överdödligheten för personer med  opiatberoende. Nyttan överväger kraftigt riskerna av läkemedlets  biverkningar, skriver forskare och politiker. De svenska metadonprogrammen hör till de mest reglerade och välskötta i världen. Många metadonbehandlade patienter lyckas lämna missbruket bakom sig och leva ett … Läs mer

Vi skjuter in energi i ekonomin

Vi skjuter in energi i ekonomin

Folkbladet 2013-06-20. S står för en  jobbfientlig politik som gör det mindre lönsamt att arbeta, samt dyrare att anställa och driva företag i hela Sverige. Stora ekonomiska utmaningar kvarstår. I viktiga svenska exportmarknader biter sig lågkonjunkturen fast. Vi har klarat krisen relativt väl, men givetvis påverkas även vi. Trots dessa förutsättningar har det skapats 200 … Läs mer

Den som inte lär av historien är dömd att uppleva den igen

Den som inte lär av historien är dömd att uppleva den igen

Idag arrangerades ett seminarium i riksdagen om östtysk och sovjetisk politisk aktivitet under efterkrigstiden, av riksdagsledamöterna Finn Bengtsson (M), Staffan Danielsson (C), Hans Wallmark (M), Andreas Norlén (M) och Gunnar Axén (M). Efter murens och Stasis nedläggning 1989 öppnades stora delar av dess arkiv upp. Här framkom skrämmande läsning om hur den hemliga säkerhetstjänsten infiltrerat … Läs mer