Posted in december 2013

In memoriam – Birger Hagård

In memoriam – Birger Hagård

Förre riksdagsledamoten Birger Hagård (M), Vadstena, har avlidit. Han föddes 1932 och var ledamot av riksdagen 1982-1998. När Birger Hagård lämnade Sveriges riksdag 1998 efter 16 år som moderat ledamot beskrev han sig själv i en intervju som ”en kämpande antikommunist” och han gav ofta uttryck för sin starka ideologiska övertygelse genom mustig, slagkraftig retorik. … Läs mer

Sverige kan agera med mer kraft

Sverige kan agera med mer kraft

Linköpings Tidning 2013-12-20 Den humanitära katastrof som just nu drabbar det syriska folket saknar motstycke i modern tid. Hittills har långt över 100 000 människor dödats. Det är en siffra så smärtsamt stor att den är svår att ta in. Vi minns TV-bilderna. Gasattacken i augusti. Män, kvinnor och barn som dödats eller har svåra … Läs mer

Forskning kräver forskare

Forskning kräver forskare

Folkbladet 2013-12-19 Anslagen till den statligt finansierade forskningen höjdes med fem miljarder kronor under perioden 2009-2012. I den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen ökar nivån med ytterligare fyra miljarder kronor till och med 2016. Det motsvarar en total ökning av forskningsanslagen med 30 % jämfört med den senaste socialdemokratiska forskningsbudgeten. Svenska universitet och högskolor har … Läs mer

Systemet har varit vårt minne över utveckling och förändring av levnadsförhållanden.

Systemet har varit vårt minne över utveckling och förändring av levnadsförhållanden.

Sydsvenskan 2013-12-02 Det är hög tid att SCB återgår till att göra intervjuundersökningar av levnadsförhållanden genom besöksintervjuer, med samma upplägg som före 2006. Det skriver ett stort antal professorer och experter i området välfärdsforskning. För 40 år sedan inrättade Sveriges riksdag ett nytt statistiksystem för välfärdsutvecklingen i vid bemärkelse, för forskning, samhällsplanering och samhällsdebatt. Systemet … Läs mer